Wordt de Bredabaan heraangelegd in fluisterasfalt?

Recent verscheen er in de pers een bericht over het feit dat de Bredabaan als eerste straat op het grondgebied van de stad zou heraangelegd worden in fluisterasfalt.

Al wat de heraanleg van de Bredabaan betreft draagt onze bijzondere aandacht weg.

Het gebruik van fluisterasfalt roept toch een aantal vragen op naar kostprijs en veiligheid.
Daarom heeft één van onze Merksems gemeenteraadsleden hierover een schriftelijke vraag ingediend.

In bijlage kan u de tekst van deze vraagstelling vinden.

Van zodra het antwoord ons bereikt, wordt het toegevoegd aan het dossier Bredabaan.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...