Wijkcirculatieplan Merksem toch gestemd: een slechte beslissing voor Merksem!

Vandaag maandag 24 oktober heeft de Antwerpse gemeenteraad met een meerderheid van SPA, Open VLD, CD&V, Groen ,  NVA en onafhankelijken
voor het  zg. “wijkcirculatieplan ” Merksem.

Om redenen die u hieronder kan nalezen heeft de Vlaams Belang-Vlott
tegen gestemd.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tijdens de commissiezitting van 17 oktober vroeg Merksems Vlaams Belang gemeenteraadslid Bob Hulstaert om het punt af te voeren van de agenda omdat het een slechte beslissing is voor Merksem!

Zijn argumenten en het antwoord van de schepen kan u hieronder nalezen.
In bijlage vindt u het ontwerpbesluit voor de gemeenteraadszitting.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Verslag van de raadscommissie voor stadsontwikkeling, sport en diamant    zitting van17 oktober 2011  


Stadsontwikkeling  A-punten  mobiliteit


 


 


Wijkcirculatieplan Merksem-Centrum – Definitief ontwerp


 Raadslid Hulstaert:


Het punt dat men hier voor ons legt, is de slechtste oplossing die men tot nog toe voorgesteld heeft.


Men gaat de verkeersrichting van de Terlindenhofstraat omdraaien tussen de Elf


novemberstraat en de Annuntiatenstraat.


De auto’s worden afgeleid naar het Sint-Fransiscusplein.


Het is momenteel nog niet duidelijk wat er met dit plein zal gebeuren of hoe men het zal aanleggen. Dit is een slechte beslissing.


 


Men zal hierdoor in andere straten de verkeersdruk zo opdrijven dat de Annuntiatenstraat  niet meer bewoonbaar zal zijn.


Toen Marc Wellens en schepen Vogels nog bevoegd waren, wou men de parken met elkaar verbinden opdat de straten daar rondom bewoonbaar zouden blijven.


Men is bovendien bezig daar een nieuw kinderdagverblijf te bouwen voor 180 kinderen die daar met de auto gebracht worden.


 


Dit punt moeten we herzien. Hier moet men ook nog goed over denken.


Men gaat chaos creëren in Merksem. Schrap dit punt en bestudeer het opnieuw.


Ik ben ervan overtuigd dat er een andere oplossing mogelijk is.


 


Schepen Van Campenhout:


Er was een positief advies van de districtsraad, met een meerderheid. Ik neem aan dat deze mensen de situatie dan onderzocht hebben. Het wijkcirculatieplan is een constructief samenspel met de districtsraad. Zij hebben dit onderzocht en vinden dit goed.


 


Raadslid Hulstaert:


Ze hebben daar veel ruzie over gemaakt. De bevoegde districtsschepen zegt dat hij gestuurd wordt door de ambtenaren. Het is een oude collega van uw fractie die me dit gezegd heeft. Dit is een slecht beheerd dossier. Als dit door de districtsraad slecht beheerd is, moet de gemeenteraad dit opnieuw bekijken.


  


 


SchepenVan Campenhout:


Het knippen van de Speelpleinstraat gebeurt niet. Er is wel consensus over deze oplossing. Alles is collegiaal en in consensus beslist.


 


 Raadslid Hulstaert:


Wat men nu wel doet, is het knippen van de Terlindenhofstraat. Men leidt het verkeer naar het Sint-Fransiscusplein.  Men weet nochtans niet hoe die auto’s van daar moeten weg geraken. Daar zijn nog geen plannen voor! 


———————————————————————————–

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...