WERKEN LAARSEBAAN HERSTARTEN PAS IN MAART !

Het einde van de werken aan de Laarsebaan is nog  niet in zicht.
Alhoewel de rijbaan terug opengesteld is, zijn de werken nog steeds niet voltooid. Pas in maart zullen de werken terug heropgestart worden  als de weersomstandigheden het toelaten. De reden hiervan is dat er nog een toplaag fluisterasfalt moet gelegd worden, maar de productie installaties liggen 2 maand stil voor onderhoudswerken!
Het betreft een proefproject gezien dit type (nanosoft) asfalt vrij nieuw is in belgië. Het dient gezegd te worden dat de heraanleg van de Laarsebaan voor heel wat wrevel en commotie heeft geleid onder de buurtbewoners.
Een slechte infocampagne van het districtsbestuur is hiervan de oorzaak. Hopelijk is de duur van de werken en de info campagne geen voorbeeld voor de komende werken aan de Bredabaan!


 


Philippe Elst


Fractievoorzitter Districtsraad Merksem
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op vraag van onze fractievoorzitter in de districtsraad Philippe Elst stelde ons gemeenteraadslid Johan van Brusselen volgende schriftelijke vraag aan de schepen van Openbare Werken G.  Lauwers ivm het gebruik van fluisterasfalt op het openbaar domein van het district Merksem


Op 18 oktober stelde ik u een schriftelijke vraag ( KO/GL-jp/2011/085 – Dossier 20111020) met betrekking tot de heraanleg van de Bredabaan met fluisterasfalt.


In uw antwoord gaf u aan dat de heraanleg van de Bredabaan in fluisterasfalt een proefproject zou worden omdat er weinig expertise voorhanden is in Vlaanderen met stille wegdekken in een stedelijke omgeving.


 


Tijdens de districtsraad van december stelde districtsraadslid Philippe Elst vragen aan districtsschepen Janssens over de stand van zaken mbt de aanslepende heraanleg van de Laarsebaan.


Deze werken slepen ondertussen al meer dan een half jaar aan.


In de context van de antwoorden op zijn vraag vernam districtsraadslid Elst dat het wegdak van de heraangelegde Laarsebaan zou uitgevoerd worden met een toplaag fluisterasfalt.


Indien deze informatie juist is zou daarmee de Bredabaan geen proefproject meer zijn, maar wel de Laarsebaan.


Hierbij volgende vragen:


1 ) kan de schepen bevestigen dat de Laarsebaan (ME)  een wegdek in fluisterasfalt zal krijgen?


2) is dit te beschouwen als een preproefproject voor de komende heraanleg van de Bredabaan?


3) is dit de reden van buitenmatige vertraging in de afwerking van de Laarsebaan?


4) werd ondertussen de procedure afgerond mbt  de keuze van de deklaag van het wegdek?


5) welk type fluisterasfalt zal er op het wegdek van de Laarsebaan gelegd worden?ZAO(B)?


6) kunt u me een laten weten hoeveel de meerkost zal bedragen in functie van de gemaakte materiaal keuze?


Met de meeste achting,  Johan van Brusselen Gemeenteraadslid 16/01/2012

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
In bijlage kan u het antwoord van schepen Lauwers erop nalezen.


 


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...