Wat is de toekomst van het TRN gebouw op de Bredabaan?

Nadat eerder in de pers een aantal artikels waren verschenen waarin werd aangekondigd dat het schoolgebouw van TRN op de Bredabaan zou worden omgebouwd tot een campus  voor de Sint Lutgardisschool, was de verbazing zeer groot toen vorige week plots het bericht verscheen dat de plannen van Sint Lutgadis definitief begraven zouden moeten worden….

Wim Van Osselaer (één van onze gemeenteraadsleden ) heeft bedenkingen bij de gang van zaken en hij diende dan ook volgende vragen in.

Van zodra de antwoorden ons bereiken worden ze hier ook weergegeven.Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan schepen van Onderwijs Marinower betreffende de leegstaande TRN-gebouwen en de uitbreidingsplannen van Sint-Lutgardis


De gebouwen van de vakschool TRN in Merksem staan al 10 jaar leeg.  De gebouwen werden reeds enkele keren doorverkocht. Nu had Sint-Lutgardis zijn oog laten vallen op de gebouwen van de voormalige vakschool. De school zou volgens mediaberichten willen uitbreiden naar de oude TRN-gebouwen. Het project had volgens Sint-Lutgardis op termijn 1.000 plaatsen kunnen creëren. Deze plaatsen waren vanzelfsprekend erg welkom geweest in de strijd tegen de capaciteitstekorten. De plannen vallen echter in het water door het gebrek aan financiering vanwege de Vlaamse overheid en de keuzes die gemaakt moesten worden door de Antwerpse taskforce. Het lijkt nu zeer twijfelachtig dat de school zal kunnen doorgaan met de plannen. Nochtans zou de school reeds 100.000 euro hebben geïnvesteerd in het project.


Kan de schepen mij meedelen:


1. Kloppen deze mediaberichten?
2. Betekent dit dat de TRN-gebouwen nu eigendom zijn van Sint-Lutgardis of wie is de eigenaar (Arts Gebroeders Immo?)?
3. Worden er door de stad alsnog initiatieven genomen om het mogelijk te maken dat Sint-Lutgardis uitbreidt naar de TRN-gebouwen of zijn de plannen definitief afgevoerd?
4. Indien de stad terzake nog initiatieven neemt, welke initiatieven werden/worden er dan nog genomen, welke besprekingen werden/worden gevoerd, welke afspraken werden/worden gemaakt?
5. Wat is in het algemeen de stand van zaken en wat zijn de kansen betreffende dit mogelijke project dat mee zou kunnen bijdragen tot een oplossing voor het onderwijscapaciteitstekort in onze stad? 


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...