Wat is de stand van zaken van het verkeersafwikkelingsplan voor Merksem?

Naar aanleiding van de “komende” heraanleg van de Bredabaan heeft Merksems Vlaams Belang gemeenteraadslid Johan van Brusselen een informatieve vraag gesteld aan schepen Van Campenhout over het verkeersafwikkelingsplan voor Merksem nav de heraanleg van de Bredabaan 
 
Hieronder de vraag, het antwoord kan u in de bijlage vinden.
 
” Tijdens de commissie Openbare werken van 19/04/12 werd punt een punt besproken onder d etitel:
District Merksem. Bredabaan tussen Groenendaallaan en  Victor Roosensplein. Bestratingswerken.
 
Uitreksel uit het verslag: Raadslid Van Brusselen benadrukt dat de Bredabaan een drukke inval- en uitvalsweg is en dat de werken enige tijd in beslag zullen nemen. Hij vraagt vervolgens of er een mobiliteitsplan opgemaakt is.
Schepen Lauwers antwoordt dat mobiliteit tijdens de werken belangrijk is. Tijdens hoorzittingen met burgers en winkeliers vroegen zij naar maximale bereikbaarheid.
De schepen vervolgt dat er momenteel werkgroepen bezig zijn om een verkeersafwikkelingsplan op te stellen en uit te werken.
Zodra het werk in de werkgroepen klaar is, zal dit naar een ruimere omgeving gecommuniceerd worden. In dit dossier is communicatie met de nabije omgeving onvoldoende.
Raadslid Van Brusselen hoopt dat het werk in de werkgroepen snel gefinaliseerd zal worden aangezien de voorbereidende werken in mei zullen starten.
Schepen Lauwers antwoordt dat de werken in juni zullen starten bij de heraanleg van het plein. Het werk in de werkgroepen moet eerder afgerond zijn.
 
 Hierbij dan ook volgende vragen:
 
1) Hoe ver staat het met het opmaken van het verkeersafwikkelingsplan voor Merksem?
 
2) Indien het plan reeds klaar is , kan er daarvan een digitale  kopie bezorgd worden?
 
Johan van Brusselen 
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...