Vrije tribune: parlementair debat over Oosterweel

Impressie, vooral commentaar en rechtzettingen

bij een parlementair debat over Oosterweel

op 19.02.14 in het Vlaams parlement

Dit is ‘hoe een
en ander overkomt’ bij een neutrale burger die het dossier jaren opvolgde in
commissies en klankbordgroepen en die een voorstel indiende in 2008, nog bij de
vorige regering; Alles is zo objectief mogelijk, met bewijzen waar nodig of
later beschikbaar.

Vooraf:
Ondergetekende distantieert zich ook van sommige actiegroepen zoals
StRatengeneraal of Ademloos die weliswaar soms uitstekend en energievretend
werk leverden of bijzonder tijdrovende analyses deden van rapporten, maar die
vanaf 2009 (of vroeger) kozen om de correctheid van hun communicatie soms
geweld aan te doen, ondanks herhaalde waarschuwingen. Dat brak hen op
Valentijnsdag duidelijk zuur op. Het ongepaste geschreeuw van een van hen in
het Parlement vanuit de tribune, was dus ‘mosterd na de maaltijd’. Zeker als
men weet dat Manu C. op 7.2.14 in Deurne nog beweerde (bij de PVDA): <Wij
zullen dit MER niet aanvallen, want we zijn er mee  rijker
geworden.>

Geachte
lezer en belastingsbetaler in Vlaanderen,

Oosterweel: zeer
kort om het u gemakkelijk te maken:

1.       
Het MER (Milieu Effecten Rapport) bevat minstens 20 procedurefouten (zie
bijlage)

2.       
Het MER werd opgemaakt met vrachtwagenverbod in Kennedytunnel. De Vlaamse
regering schaft dat nu plots af. Dus het cijfermateriaal van het MER is
waardeloos, gezien het evident is dat dit een bijzonder groot impact zou hebben
op het aantal wagens die op de huidige Ring rijden. Dit werd NIET onderzocht in
het MER bij de verschillende vergelijkingen van modellen en tracés.
Meteen is duidelijk dat de MER-procedure dient overgedaan te worden als
dat niet al het geval was omwille van de lange lijst van procedurefouten eerder
vermeld.

3.       
Er kwamen 21 varianten van BAMtracé aan het Sportpaleis sinds eind 2011.
Levensduur per variante is dus ca 5 weken. Als iemand plannen eist van die
aansluiting Sportpaleis, veel kans dat die laatste variante eveneens in de
prullenmand terecht komt binnen de 2 maanden.

4.       
Als de Vlaamse regering voor het BAMtracé gaat, is haar budget dan nog in
evenwicht, zoals op dinsdag 18.2 zo stoer gezegd in het UFSIA debat?

5.       
2 jaar lang sprak het Rekenhof over 7 miljard of meer (10 miljard als nog A102
en R11bis er bij zouden komen) en plots als bij toverslag spreekt de Vlaamse
regering over slechts 4 miljard en zelfs sommige tenoren over maar 3.2 miljard.
Wie houdt men hier voor de zot?

6.       
De haven was niet aanwezig op de persconferentie, waarom? Alleen de heer Van
Peel zat erbij.

7.       
Het BAMtracé heeft geen draagvlak, zeker niet wat het milieu betreft.

8.       
Tenslotte het Consensusmodel dat tijdig werd ingesproken en dat nog onderzocht
werd volgens MER/LNE op 23.10.13 bestaat uit de A102 en  tangent E17/LKHT
(+ vele quick Wins maar echte) en is:

= sneller te
realiseren dan BAMtracé (zelfs BAM zonder procedure vertragingen die tot 2030
kunnen oplopen)

= merkelijk
goedkoper (0.5 tot 1 miljard) en maar de helft voor het totale BAMproject van
ca 10 miljard.

= beter voor
milieu wegens verder van Stadscentrum. DUS wel DRAAGVLAK

= veilig (geen
Seveso bedrijven en geen weefbewegingen)

= calamiteiten
bestendig

Dat alles kan
ondergetekende aantonen met een PowerPoint van max. 30 min, maar waar
noch LNE, noch MER, noch Antea noch Vlaamse commissie wilden  naar
luisteren, ondanks bijzonder herhaalde vragen.

Bij
deze doen we opnieuw een oproep.

Hier volgt nu
een soort chronologische opeenvolging van de plenaire vergadering zonder
volledig te willen en kunnen zijn, gezien dit bericht morgen uitgestuurd wordt,
zo mogelijk nog voor de commissie mobiliteit en aan parlementsleden uit alle
fracties  (Om de neutraliteit van het Consensusmodel in deze te bewaren.)
Alle namen werden afgekort om tijd te winnen. Graag begrip, ook voor eventuele
tikfoutjes.

Plenaire
19.02.14

Vooraf vraag van
Jan Penris (Vlaams Belang):
Hij roept de hulp in van het Rekenhof gezien de vele tegenspraken over
kostprijs.
Dit is terecht,
te meer daar het Rekenhof al jaren uit gaat van minimaal 7 miljard (zonder dat
R11bis of Tris of A102 mee ingerekend zijn; nochtans was een en ander steeds
onlosmakelijk gebonden aan het BAMtracé wat het geheel boven de 10 miljard zou
tillen. Wie zal dat betalen, wie heeft zo veel geld?

 

Minister
President K.Peeters.:

Blijft herhalen dat haven en stad betrokken waren bij de beslissing?

Onbegrijpelijk
als stad nog niet eens hierover sprak in de gemeenteraad. Waar blijft de
democratie? Bovendien gezien mijn gesprekken met de haven op 27 januari,lijkt
een en ander ook niet echt gedragen door de haven, maar enkel door een CD&V
Schepen. Op 29 zei een haven CEO ( citaat): Wij zijn het eens met het
Consensusmodel op enkel details na, want we zijn al jaren vragende partij voor
een betere verbinding met het achterland, wat inderdaad  best zou gebeuren
met de A102 en de beter ontsluiting van de LKHT (Liefkenshoektunnel) naar de
E17.

Verder verwijst
Min.Pres.K.P. naar de tunnels die korter zijn in BAMtracé tegenover de Meccano
en dus veel goedkoper in aanleg en in onderhoud.  

Maar
die van het Consensusmodel zijn nog veel korter, maar werden niet onderzocht in
het MER ondanks de mail in
bijlage van
LNE/MER in oktober. Heeft trouwens iemand de resultaten gezien tot nu toe?

De
kortere tunnels bij het Consensusmodel betekenen dus:

Veiliger
en goedkoper en bovendien goedkoper in onderhoud. Waar staat dat in MER of
MBKA?

Ook
de
lagere belastingen  voor de bedrijven voor nutteloze congestiekosten
(waar blijven de anti belastingspartijen en de VOKA’s van deze wereld) zijn
spectaculair in het voordeel van het Consensusmodel.

Met
het Consensusmodel dat 2020 nog kan halen tegenover BAMtracé dat 2023 wordt of
bij procedurele of referendum tegenvallers wel eens 2030 kan worden en berekent
op basis van uitspraken van VOKA in GVA op maandag 16.2:

3
jaar  X 400 mio/J = 1.2 miljard beter voor het Consensusmodel.

In
geval het
2030 wordt:

9 jaar
x 400 mio/j = 3.6 miljard Euro  of de prijs van het ganse BAMtracé (Nieuwe
versie Kris Peeters.)

Verder verwijst
de Min.Pres. naar een verschil van 0.001 (een duizendste / tot 2 maal toe)
tussen Meccano en BAMtracé. 

Dit
is een ‘lachwekkende uitspraak’ voor wie ooit statistiek studeerde.

Verder citaat
Min.Pres.K.P.: < Geen enkel tracé kan wedijveren met het BAMtracé.>

Dit
is de waarheid geweld aan doen, vermits hij en het MER  het Consensusmodel
doodzwijgen hoewel hij kopie ontving alsook zijn ministers. Dat alles
 ontving hij  met de bevestiging van CelMER reeds eerder in bijlage
vermeld.  Meer zelfs er zijn sterke vermoedens dat iemand (zijn
kabinetschef BAM? Noriant of op een andere manier?) dat Consensusmodel vooraf
liet ‘achterstellen’ door de CelMER. Bewijs daarvan is de tabel met de
zogenaamde 28 runs en de talrijke mails aan MER/LNE vanaf de zomer 2012 toen
het ‘gefoefel’ duidelijk werd
. Alle fracties zijn van deze ingrijpende procedurefout op de hoogte in
een persoonlijk gesprek, behalve N-VA die alles al beter meende te weten vanaf
het begin en dus ook de voorzitter van Parlement en Commissie..

<Het BAMtrace
maakt 14.2 miljard netto opbrengst.> zei min.Pres.K.P.

Zo’n
joekel van een desinformatie om iedereen zand in de ogen te strooien. Alsof er geen
10 miljard zal nodig zijn voor de totale aanleg van het BAMtracé + (inclusief
A102 en R11bis). Maar de banken zullen zich later door de volgende regering
niet laten vangen aan ‘loze woorden van opbrengsten en kosten zonder bewijzen’.

Bovendien
als dat zou waar zijn voor het BAMtracé dan is de opbrengt voor de Meccano of
het Consensusmodel wellicht nog veel belangrijker. Maar ook daar zijn de
berekeningen gekleurd zo niet onbestaande.

Min.Pres.K.P.
beweert verder dat er al 1 miljard aan maatregelen zijn genomen in Antwerpen
door deze regering en somt ze op onder meer: Trams.

Maar
door toedoen van vooral de N-VA zijn 3 tramverlengingen te niet gedaan. Hoe
gaat men dan de files helpen oplossen?

Bovendien
het resultaat van dat 1 miljard Euro is dat de files alsmaar langer worden,
mensen alsmaar zieker en chauffeurs als maar zenuwachtiger. Bravo, meneer de
Min.Pres.

Verder
besteedde de overheid al 1 miljard aan studies (waar allen onderzoeksbureaus
rijker van werden) en aan advocatenkosten en beheerskosten.. zonder dat er een
spade in de grond steekt en in de wetenschap dat dit ten vroegste 2016 wordt zo
niet 5 jaar later als advocaten hun duivels ontbinden.

De
heer P.R (LDD):

Dit Valentijn
akkoord is niet om mee uit te pakken, en we zijn geen millimeter verder dan 4
jaar geleden.  
Terechte
opmerking, behalve dat we eerder achteruit zijn gezien nu iedereen naar
hartenlust kan putten uit minimum 20 procedurefouten bij de latere
bouwaanvraag, GRUP, Raad van State of Europa.

Verder stelt
P.R. de vraag in hoever deze beslissing de begroting zal belasten vanaf nu.

Hebben
we wel een evenwicht in het budget, gezien BAM (dat al in 2010 plechtig ten
grave werd gedragen door de Min.Pres. nog steeds springlevend bleek in het
debat. Ik meende zelfs geen enkele maal de naam N.V. Tunnel Liefkenshoek
gehoord te hebben, maar ja,  ik wordt misschien toch wat hardhorig… maar
dat is Europa niet.

P.R.: <De
beslissing heeft vooral de bedoeling alles over de verkiezingen te tillen. Het
is een luchtbel… maar een waarvoor de burger zou kunnen opdraaien.> (
Net als voor de banken geschiedenis.
Veel verschil in ethiek is er niet tussen beide.)

P.R.: <De
Quick Wins hadden eerder kunnen uitgevoerd worden.>

Inderdaad
het woord ‘Quick’ is wel zeer misplaatst, gezien ik reeds een deel van deze
suggesties had gedaan in juni 2009, bij een schriftelijke  voorstelling
van mijn visie aan het Parlement en gezien reeds in juni over Quick Wins werd
geschreven in MIJN mail aan MER/LNE. Dat bewijst nog maar eens hoe ‘quick’ onze
Vlaamse regering wel geweest is. Hopelijk zal de kiezer daarover tijdig
geïnformeerd zijn en spelen de media de rol die ze zouden dienen te spelen.

DDK
(CD&V)

Onder meer:
<De kostprijs van het BAMtracé is 10% lager dan de Meccano. >

Als
ik de manier zie waarop de overheid zich rijk rekende, heb ik daar twijfels
over. Waar ik echter geen enkele twijfel over heb, is dat het Consensusmodel
dan weer minstens 10 tot 20 % goedkoper uit valt dan het BAMtracé en dat dit
tot 50% op loopt als de R11bis – die steeds werd voorgehouden als onlosmakelijk
verbonden met het BAMtracé – er aan toegevoegd wordt.

DDK: <Het
BAMtracé is geen autoweg door de stad, maar wel een die langs de kelder
gaat>

Hopelijk
zal die kelder dan niet onder water staan.(Een rijtje zandzakjes zoals aan de
Dender zou dan immers niet volstaan.)

Bovendien
is dit 21e tracé in nauwelijks 26 maanden  en komende van RoTS
hoogst twijfelachtig als men rekening houdt met de aanwezigheid van twee metrolijnen
met diverse kokers, de immense rioolbuizen van het Schijn, het Albertkanaal en
de hellingsgraden… die reeds eerder in de Kennedytunnel voor grote problemen
gezorgd hebben voor de vrachtwagens.

Zoals
aangetoond in juni 2013 aan Jaak Polen, zorgen die voor een bijzonder hindernis
en voor filevorming aldaar. Dat RoTS voor de paperclip zo maar eventjes 20
alternatieven (met bijpassende rekeningen) uit zijn mouw kan schudden op zo’n
korte termijn zou toch de parlementairen de wenkbrauwen moeten doen fronsen.
Ofwel deden de ingenieurs van BAM/Noriant  daarvoor hun werk niet goed…
ofwel is het bureau RoTS ‘protserig’. Dat laatste kan men vermoeden als men het
triomfantelijk artikel onder de naam Boomse klei leest in een Nederlands
tijdschrift, in januari van dit jaar. Ook daar bestaan mails over met Jaak
Polen.

Tussendoor
probeerde Min. J.S. de heer B.R. (Groen) van antwoord te dienen, maar zonder
veel succes.

De heer
KVdH  (CD&V), had het dan weer erover <dat men eerlijk moet
debatteren in het parlement.>

En
ik die dacht dat dit altijd zo was! Wat helaas niet kan gezegd worden van dit
toneelstuk van 19.2.

DDK vraagt
respect voor de onafhankelijkheid van het MER.

Nou,
dat is toch een van de leukste grappen die werd verteld. Immers op 7 januari
liet de Min.Pres. in alle media optekenen dat hij op 14.2 zou beslissen… dat
terwijl op dat moment nog niet eens het MER was toegekomen bij de validatie
commissie, laat staan gevalideerd werd. Is hier opnieuw geen joekel van
een beïnvloeding en van een zoveelste procedurefout waar latere instanties niet
zullen mee lachen? Het is trouwens zeer de vraag hoe MER/LNE op één dag
duizenden bladzijden rapport gevalideerd krijgt, laat staan gelezen of herlezen.

Dit
is haast en vliegwerk van de meest lakende soort ooit gepresenteerd aan het
Vlaams  parlement. Dit MER is alles behalve onafhankelijk. Bovendien kan
men het niet valideren, zolang het nieuwe MER naar de R11bis en A102 niet af
is… gezien dit vanaf het begin ‘onlosmakelijk’ samen ging met het BAMtracé,
zoals steeds werd voorgehouden door MER/LNE zelf. Meer zelfs, toen de Meccano’s
vroegen om ook hun Meccano te onderzoeken in plaats van de Meccano+ (dus met de
R11bis) werd dat steevast geweigerd door de CelMER Oosterweel en Antea, met
diezelfde reden: <Onlosmakelijk verbonden aan elkaar net zoals het BAMtracé
de A102 en de R11bis steevast  bevatte>.

Wat
nog maar eens  grote twijfel dient op te roepen over de kostprijs die
vernoemd werd. Benieuwd of het Rekenhof nog eens de Vlaamse regering ter hulp
gaat kunnen komen?

BVM
(SP.a):

Over een opmerking van de heer J.P. tussendoor: <Het klinkt vals>.

Voor
iemand die het dossier nauwelijks kent en die zich vorige week (wellicht
daarom) liet vervangen door de heer VdH van CD&V… kan dat tellen.

Min.
H.C.:
  <U
moet kijken naar de gezondheidsaspecten die er op vooruit gaan met het
BAMtracé.>

Inderdaad
mevrouw de minister, maar met de Meccano zijn die aspecten duidelijk beter over
het algemeen. Het MER zegt dat zelf met als reden: <De Meccano ligt verder
van stad dan het BAMtracé.>  Uiteraard is het dan evident dat het
Consensusmodel nog beter scoort
op dat vlak, omdat dit tracé nog veel
verder van stad loopt… grotendeels door onbewoond gebied.

Het
MER vermeld nergens <dat het Consensusmodel op één had moeten staan op het
vlak van luchtvervuiling en lawaai.> Waarom?

Voor
een minister die ik steeds bewonderde voor haar dossierkennis, haar humor en
haar West-Vlaamse gedrevenheid valt ze me nu zwaar tegen. In januari stond al
in de pers dat er meer putten gemeld werden in de wegen dan ooit te voren
(ondanks haar verdienste om daar wat aan te doen) maar bovendien, ben ik niet
vergeten dat ze me op 11 december 2012 een belofte deed die ze nooit is
nagekomen;

Omdat
ik toen al beweerde dat noch de Meccano, noch het BAMtracé “op dat moment”
calamiteiten bestendig waren of technisch uitvoerbaar, (gezien enerzijds de
weefbewegingen en anderzijds de aansluiting per paperclip aan de Ring), zou ze
me via MER/LNE een rapport over de technische haalbaarheid en de mobiliteit
laten toekomen voor alle tracés.

Ik
zei haar toen: <Mevr. De minister het is evident dat men eerst met de
technische haalbaarheid van de tracés had dienen te beginnen>; je doet
immers geen proefrit met een aantal wagens doen, als telkens  een wiel
ontbreekt.

Terloops:
Om toch de vergelijking te kunnen maken met het Consensusmodel, demonteerde
MER/LNE/Antea wel 2 wielen van het Consensusmodel (bij wijze van spreken) ….
anders had dit model op één been de andere 5 zogenaamd resterende modellen
verslagen in een eerlijke test.

Met dat alles
liet ik DDK (CD&V) in deze impressie lang in de kou staan. Verder voegde
hij er immers aan toe: <We mogen niet overhaast te werk gaan>.

Tja,
nu begrijp ik waarom het bijna 20 jaar duurde. Dit alles staat dan wel in
schril contrast met het feit dat de validatie instantie op één dag duizenden
bladzijden diende te evalueren omdat men zomaar plots tot de verrassende
vaststelling kwam dat er op 25.5 verkiezingen zijn en dat Valentijnsdag
naderde. Bovendien begrijp ik de heer DDK niet, gezien hij op 30 januari nog
‘spontaan’ schreef, naar aanleiding van de PowerPoint presentatie over het
Consensusmodel in het Stadhuis van Brasschaat op 10 januari: (citaat uit zijn
mail):
<Wij zullen
aan de commissievoorzitter, tevens Vlaams Parlement voorzitter, voorstellen dat
u uw verhaal in commissie brengt. Wij blijven in contact.>  
Gezien hij ondervoorzitter is van die
commissie, kan dit als mail toch wel tellen, niet?

DVM(O-VLD):

Brengt een lange
lijst van technische en andere vragen.

Niettemin
lijkt hij wat ongemakkelijk  als de ‘ BAM/Noriant deal’  ter sprake
komt in het debat. Vooral gezien zijn partijgenoot C.L. daar in Kanaal Z recent
een boekje over open deed, waarbij ‘in de wandelgangen van het parlement’…
 te rapen viel <dat die deal wellicht met partijfinanciering zou kunnen
te maken hebben.> Als dat zo is dan zal de echte beslisser van deze deal,
nog steeds volgens ondernemer C.L. wellicht een en ander kunnen uitklaren.

Hoe
dan ook, de vraag over het grondverzet krijgt misschien een nieuwe invalshoek
als men weet dat Infrabel reeds eerder probeerde Ekeren Donk en delen van
Merksem te bedelven onder duizenden tonnen aarde, à rato van 40 extra grote
camions per uur (jawel) gedurende een vol jaar.

Wellicht
wil de Vlaamse overheid, (zo vaak jaloers op Nederland)  de zomerkwakkel
2012 over doen om een berg te bouwen in het land ‘waarop een zware bergetappe
zou kunnen gereden worden voor de Ronde van Frankrijk.’

Ondanks
de eventuele toeristische attractie past Ekeren en omgeving daarvoor.

De heer DVM
eindigde met de oproep zich richtend tot de Min.Pres.: <Zou u niet beter in
dialoog gaan
met alle burgers die reeds betrokken waren in dit dossier en
naar Consensus zoeken?>

Deze
vraag leek achteraf door alle oppositiepartijen ondersteund en blijkbaar ook
door de heer DDK (CD&V zie hoger) en eerder door B.M. van SP.a in
persoonlijke gesprekken. (Komen we verder op terug.)

Maar
beter was nog geweest in eens als de heer DVM (O-VLD) ineens had bevestigd, wat
mevr. Turtelboom zei op 23.09.12 in volle Arenberg schouwburg: <Leg
prioritair de A102 aan en dan tegelijk de verbinding LKHT met de E17.> In
ander woorden,  O-VLD staat achter het Consensusmodel, maar durft dat niet
met zo vel woorden zeggen. (Nietwaar mevr. A.D. nu N-VA)

Daarna nam de
heer Min.Pres. het woord met de beginwoorden <Om af te ronden…>

Wat
nog eens wijst op het vlieg- en plakwerk of de haast en spoed waarmee hij de
dingen onder tafel wil vegen. Ditmaal probeerde hij zelfs het ganse parlement
op de schop te krijgen. (Wellicht is dat, omdat hij vorige week in plenaire van
de heer J.S. vernomen had  <dat het parlement niets te zeggen had in
het dossier Oosterweel.> …. Zo’n uitspraak door iemand die ooit minister
geweest is!!??

Bovendien,
men mag het me niet kwalijk nemen, ook de persoon die verantwoordelijk was voor
een rapport waarop VIA (Vlaanderen In Achterstand) ooit gebaseerd was… ondanks
de manifeste verslagvervalsing bij de rapportering van de werkgroepen daarover.
(Zie mijn eerder uitlatingen aan de overheid, over het rapport Sauwens.)

Daarna volgde
een potje ‘Politique Politicienne’ van de ergste soort, die mij in alle ernst
doet afvragen of Vlaanderen wel nog bestuurd wordt, laat staan <dat ze het
beter zou doen>.

Dat alles toen
de heer KVdH (CD&V en duidelijk nog onervaren) krampachtig probeerde de
O-VLD mee in het bad te sleuren via de Antwerpse gemeenteraad…. die pas
daarover zal debatteren op latere datum
. (Tenminste, als zich daar ook niet
hetzelfde lachwekkende schouwspel zal afspelen … waarmee de politici steeds
dieper wegzakken in de ogen van de burger en kiezer. ) Een en ander werd des te
erger, omdat KVdH  zo collegiaal werd bijgetreden door M.D. (N-VA) die
echter eveneens…  zijn recht op tussenkomst vorige week had afgestaan aan
de oude kartelpartner CD&V, kwestie van geen fouten te maken in een dossier
…. waar die zo voor het rapen liggen.)

DVM (O-VLD):
<Verwijst verder naar de tussenkomst van de heer Rudy Thomaes, waar zelfs de
meeste journalisten ‘met schande’ op gereageerd hebben. Ook hier roept hij BAM
op om een Consensus met de insprekers tot stand te brengen, liever dan een
ellenlange procedureslag tegemoet te gaan>

Inderdaad,
en dat zou het geheel dan wel eens naar 2030 of later kunnen tillen in plaats
van de 2020 waarmee de Min.Pres. zo graag mee uitpakte. Wat nogmaals bevestigde
wat de heer DDK (CD&V) zei: <je kan niet voorzichtig genoeg te werk
gaan.>

Waarop
de heer B.V.M. (SP.a) ook zijn duit in het zakje wou doen (wellicht omdat Villa
Politica van start gegaan was) door te zeggen dat <een Consensus bereiken
wel de lat zeer hoog zou leggen.> Inderdaad, het Consensusmodel legt de lat
zeer hoog op het vlak van de veiligheid, de snelle uitvoering, de
faseerbaarheid en het milieu  maar…  het laagst wat kostprijs betreft.

Ondertussen
werd nog gespeculeerd of de Actiegroep StRatengeneraal/Ademloos zijn dreiging
met een nieuwe referendum zou waar maken.

Dat de heer
B.V.M. (Sp.a) termen gebruik als <Van de pot gerukt> was tekenend voor
het niveau van het debat. Verder beweert hij dat het BAMtracé de beste
oplossing is voor gans Vlaanderen.

Sta
me toe daaraan te twijfelen gezien de financiële kater die op de
kiezer/belastingsbetaler  opnieuw dreigt af te komen en gezien de
technische problemen met het BAMtracé  aan het Sportpaleis na 3 jaar zoeken.
Dat alles kan Vlaanderen nog voor gigantische moeilijkheden en kosten plaatsen,
 zoals ook ondernemer heer C.L. (O-VLD) betoogde in Kanaal Z , daarin
gesteund door prof. L.H.

Opnieuw komt de
heer DDK (CD&V) tussen door te stellen dat alle actievoerders (ik noem me
zelf liever ‘zoeker naar een oplossing’) de kans kregen om hun inbreng te doen
en dat dit nog nooit zo zorgvuldig gebeurde.

Waarom
kreeg ik dan niet de kans mijn Consensusmodel toe te lichten ondanks de mail
van David Stevens hoofd van de CelMER Oosterweel en waarom mochten nog talrijke
aanpassingen gebeuren aan het BAMtracé en de Meccano en Oosterweel-Noord… wat
uit de diverse rapporten die ondertussen opgedoken zijn, mag blijken.

Dat
bovendien stad Antwerpen geheel achter dit verhaal staat wordt tegengesproken
door een rapport van de dienst stadsplanning van 24.10.13. (Noot: de heer Jaak
Polen van BAM kon daar geen kopie van krijgen… en dus deed ik het maar nog eens
zelf voor hem.)

Opnieuw
nam de Min.Pres. dus zijn Antwerpse dromen voor werkelijkheid, hoewel hij
geïnformeerd was over het bestaan van dat rapport.

Wat meteen de
uitspraak van de heer P.R.(LDD) ontlokte: <De Min.Pres. spreekt u ook al
namens het stadsbestuur van Antwerpen.> (
Wellicht zal dat het geval zijn na de spijtige
ziekenhuisopname van de burgemeester. Wie we bij deze spoedig herstel wensen,
wil hij zijn stad en zijn haven en zijn inwoners redden van verder zware
beschadiging en de bedrijven van … 400 mio belastingen per jaar)

Verder stellen
de heren DVM en BT van O-VLD dat dit BAMtracé
geen draagvlak geeft.

Dat wordt
herhaald door de heer B.R. van Groen. Waarop min. H.C. zich kwaad uitlaat:
<dit is een schande. Alle actiegroepen werden betrokken (
Niet waar dus) en er was geen partijdigheid in het
MER.> (
Eveneens niet
waar zoals uit de ellenlange, maar nog niet voltooide,  lijst
procedurefouten blijkt
.)

Waarop de heer
B¨.R. nogmaals vraagt om samen te zitten met de eerder betrokken burgers om te
vermijden dat dit dossier jaren vertraging zou kunnen oplopen. (
Of zoekt de Vlaamse regering een
excuus omdat ze toch geen geld heeft, zoals trouwens reeds in het eerder
gesprek, dat ik had met de haven op 29.01.14  naar voor was gekomen
. Of heeft dit alles
te maken met de verkiezingen en met democratisch zand te strooien in de ogen
van de kiezer… die een en ander stilaan kotsbeu is en steeds maar meer
’verzuurd’ stemt, iets waar de N-VA handig lijkt  gebruik van te maken.
)

B.M. (SP;a) zet
daarna een aantal mythes op een rij.

Alleen
jammer dat hij niet de geest van zijn tussenkomst  van 7 juli 2010
respecteerde waarin hij stelde over het verzoek om het Consensusmodel in de
commissie te mogen voorstellen:

<Verder
zegt de heer Martens dat de steller van het verzoekschrift profetisch was op
het moment dat hij het schreef. Hij vroeg bijvoorbeeld ook het terug opvissen
van het Horvattracé en het koppelen van een tunnelversie met de afbraak van het
viaduct aan het Sportpaleis
.>

Een
en ander lijkt nog minder met de geest overeen te stemmen, met het gesprek wat
ik met hem had in 2013 (de dag dat iedereen wegens brandalarm uit het Huis der
Parlementairen werd gezet.) Toen liet hij verstaan dat het Consensusmodel
onrecht was aangedaan bij de behandeling. Of hij daarbij de commissie of het
MER bedoelde, of beide, is nog een raadsel.

Verder werd nog
een potje gehakketak gespeeld over bruggen en tunnels naar aanleiding van het
vorige referendum en veel tekst voorgelezen of getoond onder meer door B.M.

We noteerden dat
hij later nog vermelde dat het onmogelijk was het MER met alle varianten te
onderzoeken want dan had men meer dan 4000 bladzijden gehad.

Afgezien
van het feit dat de huidige 2000 bladzijden MER nu, en 1340 bladzijden van mei
er vooral op gericht waren de ‘vis te verdrinken’ is het niet waar dat het MER
meer bladzijden zou dienen te bevatten.

Had
men , zoals min. H.C. beloofd had alleen die trajecten onderzocht die geen
onmogelijke paperclips bevatten of die geen weefbewegingen bevatten op het
moment van ons gesprek (11 dec 12) dan was dit MER transparanter en
wetenschappelijk meer verantwoord geweest en vooral.. veel korter en sneller
klaar.  Nu is het wellicht een bewijs van incompetentie zoals Kanaal Z
zich af vroeg en met de betrachting van de Vlaamse regering een en ander bewust
uit te stellen.

Jan Penris (Vlaams Belang): betoogt dat veel zaken onduidelijk
zijn, namelijk juiste kostprijs, de juiste uitvoering meer bepaald die aan het
sportpaleis (
die
plannen zouden toch openbaar moeten worden minstens 5 werkdagen voor er een
parlementaire stemming volgt
) maar ook lijkt niet duidelijk wat de haven denkt en welke de nieuwe
elementen juist zijn die plots in de laatste week uit de lucht kwamen gevallen.
Ook de rol van Noriant is hoogst onduidelijk. (
zowel wat verleden betreft als
toekomst
.)

Op het antwoord
van de regering dat de kostprijs 3.2 miljard zou zijn, reageerde J.P. <Ik
geloof u niet>.

Terechte
opmerking als men alle cijfers van het Rekenhof op een rij zet en rekening
houdt met het feit dat de Vlaamse regering nu plots het project ‘saucissoneert’
om de later uitgaven voor R11bis en A102 te verdoezelen. (Ook voor de banken?)

Verder verwijst Jan Penris(Vlaams Belang)
naar de enorm schadelijk gevolgen voor de haven en het effect dat een en ander
zal hebben op de ‘klanten van de haven’. (
Blijkbaar stond de regering daar nog niet bij stil in haar overmoed en
haast om op Valentijn te bevallen. De haven kan niet gelukkig zijn met hoe een
en ander er nu lijkt uit te zien. Een gemiste kans, vooral met het
Consensusmodel.)

Tenslotte doofde
het debat uit.

Besluit:

In
een objectief wetenschappelijk onderzoek geef je de gegevens in links en zie je
naar de resultaten rechts.

Hier
heeft men blijkbaar het model misbruikt om eerst te bepalen wat er rechts moest
uitkomen. Men deed daarna trials tot zolang een van de resultaten voldoening
gaf.. in de ogen van de Vlaamse regering. (Als men mij deze lichte overdrijving
wil vergeven)

Dit
MER is een  complete aanfluiting van objectiviteit en degelijkheid. Vroeg
Kanaal Z zich trouwens niet af of Antea incompetent was?

Bovendien
waren de commentaren van de media vernietigend de eerste dagen… maar nu lijken
ze bijgedraaid om  redenen die ik niet kan vatten.

Dat
alles noem ik plat simplisme en Oude Politieke Cultuur van een soort die we in
Vlaanderen nog nooit zo erg hebben beleefd en ondanks het geroep van sommigen
die al 10 jaar in de regering zitten: <verandering,  verandering,
verandering>

{total}
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { twitter: {via: ''}}, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('twitter'); } }); jQuery('#facebook').sharrre({ share: { facebook: true }, template: '
{total}
', enableHover: false, enableTracking: true, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('facebook'); } }); jQuery('#googleplus').sharrre({ share: { googlePlus: true }, template: '
{total}
', enableHover: false, enableTracking: true, urlCurl: 'http://vlaamsbelangmerksem.be/wp-content/themes/magaziner2/js/sharrre.php', click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('googlePlus'); } }); jQuery('#pinterest').sharrre({ share: { pinterest: true }, template: '
{total}
', enableHover: false, enableTracking: true, buttons: { pinterest: { description: 'Vrije tribune: parlementair debat over Oosterweel',media: 'http://vlaamsbelangmerksem.be/wp-content/uploads/2017/01/oosterweel.jpg' } }, click: function(api, options){ api.simulateClick(); api.openPopup('pinterest'); } }); });

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...