Vragen raadslid B. Hulstaert over grafmonumenten

oa op de begraafplaats van merksem

zitting van 18 november 2010


 


 


Verslag voor openbare werken, stads en buurtonderhoud, leefmilieu,


binnengemeentelijke decentralisatie en patrimoniumonderhoud


 


Vragen raadslid B. Hulstaert


Grafmonumenten op begraafplaatsen


Raadslid Hulstaert benadrukt het belang van de begraafplaatsen Schoonselhof, Deurne en andere districtsbegraafplaatsen (Berchem, Merksem, Silsburg, …) waar onder andere belangrijke leden uit de Antwerpse, Vlaamse en belgische geschiedenis begraven liggen.
Als men echt een monument
wenst te bewaren en waarde wenst te geven aan begraafplaatsen, moet de stad ook aandacht schenken aan het groenonderhoud zodat de beplanting de graftomben niet beschadigen.


Raadslid Hulstaert vraagt ook aandacht voor de niet door de familie onderhouden graven van personen die een belangrijke maatschappelijke rol hebben gespeeld. Volgens het raadslid zou de stad hier toch zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om te bewaren wat er moet bewaard


worden. Het raadslid vestigt ook de aandacht op de monumenten op begraafplaatsen in de districten zoals oa op op de begraafplaatsen Sint Rochus en Fredegandus.


Hij wenst ook het goede werk dat vzw grafzerkje verricht te vermelden.


De schepen deelt de interesse voor de begraafplaatsen. Daarom werd bijvoorbeeld het masterplan Schoonselhof uitgewerkt.
De schepen deelt mee dat er meer dan 5.000 grafmonumenten op de


stedelijke begraafplaatsen staan. Dergelijke monumenten worden, voor overname door de stad, gescreend door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere monumentenzorg en de districten. Zij evalueren de maatschappelijke rol van de begraven persoon en/of de architecturale of cultuurhistorische waarde van het grafmonument en bekijken de wijze


van onderhoud. De stad doet blijvende inspanningen om het peter- en leenschap van grafmonumenten te stimuleren.


De schepen geeft aan dat hij de bezorgdheid van het raadslid rond het groendonderhoud op begraafplaatsen deelt en dit mee zal nemen als aandachtspunt.


 

Bob Hulstaert
Gemeenteraadslid

oa op de begraafplaats van merksem

zitting van 18 november 2010


 


 


Verslag voor openbare werken, stads en buurtonderhoud, leefmilieu,


binnengemeentelijke decentralisatie en patrimoniumonderhoud


 


Vragen raadslid B. Hulstaert


Grafmonumenten op begraafplaatsen


Raadslid Hulstaert benadrukt het belang van de begraafplaatsen Schoonselhof, Deurne en andere districtsbegraafplaatsen (Berchem, Merksem, Silsburg, …) waar onder andere belangrijke leden uit de Antwerpse, Vlaamse en belgische geschiedenis begraven liggen.
Als men echt een monument
wenst te bewaren en waarde wenst te geven aan begraafplaatsen, moet de stad ook aandacht schenken aan het groenonderhoud zodat de beplanting de graftomben niet beschadigen.


Raadslid Hulstaert vraagt ook aandacht voor de niet door de familie onderhouden graven van personen die een belangrijke maatschappelijke rol hebben gespeeld. Volgens het raadslid zou de stad hier toch zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om te bewaren wat er moet bewaard


worden. Het raadslid vestigt ook de aandacht op de monumenten op begraafplaatsen in de districten zoals oa op op de begraafplaatsen Sint Rochus en Fredegandus.


Hij wenst ook het goede werk dat vzw grafzerkje verricht te vermelden.


De schepen deelt de interesse voor de begraafplaatsen. Daarom werd bijvoorbeeld het masterplan Schoonselhof uitgewerkt.
De schepen deelt mee dat er meer dan 5.000 grafmonumenten op de


stedelijke begraafplaatsen staan. Dergelijke monumenten worden, voor overname door de stad, gescreend door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere monumentenzorg en de districten. Zij evalueren de maatschappelijke rol van de begraven persoon en/of de architecturale of cultuurhistorische waarde van het grafmonument en bekijken de wijze


van onderhoud. De stad doet blijvende inspanningen om het peter- en leenschap van grafmonumenten te stimuleren.


De schepen geeft aan dat hij de bezorgdheid van het raadslid rond het groendonderhoud op begraafplaatsen deelt en dit mee zal nemen als aandachtspunt.


 

Bob Hulstaert
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...