Vragen over de Vaartkaai

Iedere weggebruiker die regelmatig gebruik maakt van de Vaartkaai kan vaststellen in welke lamentabele toestand deze voor Merksem belangrijke baan verkeert.
Onze afdelingsvoorzitter Vlaams parlementslid Jan Penris diende hierover een schriftelijke vraag in bij de Vlaamse minister voor openbare werken . Ook één van onze Antwerpse gemeenteraadsleden : Wim Van Osselaer stelde een vraag over dit onderwerp aan de Antwerpse schepen bevoegd voor het publiek domein.
In bijlage alvast de beide vragen. Van zodra de antwoorden beschikbaar zijn , zullen deze worden toegevoegd.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...