Vragen bij afbraak Ijzerlaanbrug

Naar aanleiding van de berichten in de pers over de nakende afbraak van de brug van de Ijzerlaan heeft Vlaams Belang gemeenteraadslid Wim Van Osselaer een aantal schriftelijke vragen gesteld aan de bevoegde schepen voor Mobiliteit.

Schriftelijke vraag aan schepen Kennis betreffende de gevolgen van de ontmanteling van de IJzerlaanbrug

De Vlaamse overheid en stad plannen de IJzerlaanbrug – een belangrijke verbindingsweg tussen Merksem en Antwerpen – af te breken. Een samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de afbraak van de brug en de ontwikkeling van het gebied werd reeds afgesloten tussen BAM, stad, Agentschap Wegen en verkeer en nv De Scheepvaart.

Ingevolge de goedgekeurde beslissingen m.b.t. Oosterweel wordt een (verhoogde) autobrug  tussen Merksem en Antwerpen plots wel terug mogelijk indien er de politieke wil toe bestaat. Om een juiste beslissing in dit kader te nemen is het belangrijk een zicht te hebben op de verkeersstromen.

Kan de schepen mij meedelen:

1. Op basis van welke informatie of studies oordelen stad en Vlaamse overheid dat het verantwoord is deze brug te schrappen rekening houdend met de vele wagens die deze brug als verbinding gebruiken tussen Merksem en Antwerpen?
2. Wat zal het resultaat zijn van de ontmanteling van de brug m.b.t. bijkomend verkeer voor de Gabriël Theunisbrug (brug van het Sportpaleis) , de Noorderlaan en de Merksemse straten (Ringlaan, Maantjessteenweg, Lambrechtshoekenlaan, Victor Govaerslaan,…)?
3. Werden er tellingen uitgevoerd? Zo ja, wanneer en door wie? Wat was daarvan het resultaat?
4. Wil de schepen mij kopij geven van deze informatie, studies en/of tellingen?
5. Indien er nog geen studiewerk werd verricht naar de verkeersstromen, zal die alsnog gebeuren?
6. Indien niet, waarom is daar volgens de schepen geen noodzaak toe?

Wim Van Osselaer
gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...