Voorstel van decreet van Vlaams Belang dat toegang tot sociale huisvesting voor immigranten wil beperken vandaag besproken en verworpen in de commissie Wonen van het Vlaams Parlemen

L. Homans (N-VA) vertelt onzin in commissie: “Vlaams Belang wil enkel nog maar mensen met blond haar en blauwe ogen toelaten tot sociale woningen.”

Voorstel van decreet van Vlaams Belang dat toegang tot sociale huisvesting voor immigranten wil beperken werd vandaag (31/05/12) besproken en verworpen in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement

      Liesbeth Homans (N-VA) vertelt onzin in commissie: “Vlaams Belang wil enkel nog maar mensen met blond haar en blauwe ogen toelaten tot sociale woningen.”

      Deze ochtend werd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement een voorstel van decreet van het Vlaams Belang (stuk 1356 van Filip Dewinter c.s.) besproken dat de toegang tot de Vlaamse sociale woningen wil beperken voor immigranten. Volgens het voorstel moeten immigranten vooraleer zij aanspraak kunnen maken op een sociale woning “tenminste zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleven hebben en tenminste drie jaar daarvan een inkomen uit arbeid hebben gehad.”

      Het Vlaams Belang wilde met dit voorstel de uitkeringsimmigratie tegengaan. De Vlaamse sociale huisvesting werkt – net als andere sociale voorzieningen – immers als een magneet op immigranten uit alle hoeken van de wereld. De Vlaamse sociale woonwijken worden overspoeld door immigranten. In gans Vlaanderen wordt volgens de recentste cijfers bijna een kwart van de sociale woningen toegewezen aan niet-Belgen. In een stad als Antwerpen loopt het aandeel toewijzingen aan vreemdelingen op tot de helft. Ondertussen staan 70.000 personen – vaak autochtone Vlamingen met een arbeidsverleden – soms al vele jaren op een wachtlijst voor een sociale woning.

      Alhoewel volgens een vorig jaar gehouden peiling van onderzoeksinstituut Ipsos een grote meerderheid (68%) van de Vlamingen van oordeel is dat immigranten onze sociale voorzieningen te zwaar belasten, werd het voorstel van decreet negatief onthaald door de overige partijen.

      SP.a- en N-VA-volksvertegenwoordigers slingerden verwijten van 'discriminatie' in het rond.
N-VA-parlementslid Liesbeth Homans presteerde het zowaar om het Vlaams Belang ervan te beschuldigen “enkel nog maar blonde mensen met blauwe ogen in de sociale huisvesting te willen toelaten”. Terwijl de N-VA in het federaal parlement de indruk wil geven een restrictief immigratiebeleid na te streven, bestendigt de partij onbegrijpelijkerwijze de factoren die deze immigratie bewerkstellingen in het Vlaams Parlement. N-VA: luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.

      Alle aanwezige partijen stemden dan ook tegen het decreet, met uitzondering van LDD dat zich onthield. Het Vlaams Belang betreurt dat de overige partijen de ernst van de problematiek van de uitkeringsimmigratie en de gettovorming in de sociale woonwijken nog steeds blijven ontkennen en zich verschuilen achter goedkope beschuldigingen van “racisme” en “discriminatie” om het debat ten gronde niet te moeten voeren.

      In bijlage vindt u het voorstel van decreet.


      Joris Van Hauthem
      Fractievoorzitter
    

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...