Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris uitte in het Vlaams Parlement scherpe kritiek op uitspraken minister-president Peeters over BAM-tracé

Vlaams Belang uitte tijdens vragenuurtje Vlaams Parlement scherpe kritiek op uitspraken minister-president Peeters over definitieve karakter BAM-tracé

08 november 2012

Minister-president nuanceert eerdere uitspraken Vandaag heeft het Vlaams Belang, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris, tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement, minister-president Kris Peeters ter verantwoording geroepen over diens uitspraken tijdens het programma De Ochtend op Radio 1 van maandag laatstleden. Daar had de minister-president verklaard dat wanneer gevraagd zou worden af te wijken van het BAM-tracé daar onmogelijk op kan worden ingegaan omdat daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris merkte echter op dat momenteel een belangrijke MER-procedure loopt waarbij ook de alternatieven voor het BAM-tracé, zoals bijvoorbeeld het Meccano-tracé, worden onderzocht. Het Vlaams Belang vindt het niet correct dat de minister-president een voorafname doet op de lopende MER-procedure door halsstarrig vast te houden aan het BAM-tracé. Het Vlaams Belang merkte op dat wanneer de MER-studie zou uitwijzen dat alternatieven zinvoller zouden blijken, de minister-president en de Vlaamse regering zich hier hoe dan ook naar te schikken hebben. Hoewel de minister-president aan de ene kant meedeelde dat zijn persoonlijke voorkeur blijft uitgaan naar het eerder uitgetekende BAM-tracé moest hij toch toegeven dat de MER-studie richtinggevend zal zijn voor een uiteindelijke politieke beslissing in deze. Het Vlaams Belang heeft van dit laatste met veel plezier kennis genomen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...