Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris dient bewaarschrift in tegen halal supermarkt

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek om een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen voor het herinrichten van het leegstaand winkelpand Bredabaan 396 / Nieuwdreef 15 te Merksem.

Zoals u ondertussen weet wil de halal supermarkt Tanger zich op die locatie vestigen.

Alle burgers  kunnen schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de komst van deze halal supermarkt.

Onze afdelingsvoorzitter Vlaams parlementslid en districtsraadslid Jan Penris heeft alvast zijn bezwaren ingestuurd.
In bijlage kan u kennis nemen van zijn bewaarschrift.

U kan ook uw persoonlijke bezwaren indienen op volgende manier:
de bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen stadhuis Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen , voor het einde van het openbaar onderzoek dat start op 22/02/2013 en detig dagen duurt.
Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: BEZWAAR/SW/V/SV20126551

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...