Vlaams parlementslid Jan Penris (voorzitter afdeling Merksem) dient een resolutie in voor een tolvrije Liefenshoektunnel

Vlaams Belang dient
in het Vlaams Parlement voorstel
van resolutie

in om Liefkenshoektunnel
tijdelijk
tolvrij te maken

 

Jan
Penris: “Tolvrije
Liefkenshoek zal grote positieve effecten hebben op de verkeersintensiteit op
de ring, de files, de verkeersveiligheid, de concurrentiepositie van de haven
en onze economie in het algemeen
.”
 

Naar aanleiding van de in de gemeenteraad van
Beveren unaniem goedgekeurde motie en een gelijkaardig in de gemeenteraad van
Antwerpen ingediend voorstel, heeft
de Vlaams Belangfractie in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie
ingediend  om de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken. In het voorstel,
ingediend door Jan Penris, Filip Dewinter, Marijke Dillen en Joris Van Hauthem,
wordt bij de Vlaamse regering aangedrongen op het bij wijze van test tijdelijk
tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel voor een periode van minstens zes
maanden.

Gezien de unaniem goedgekeurde motie van de gemeente Beveren en de recent
bekend geraakte resultaten van de studie van het  Verkeerscentrum die
aantoont dat de verkeersbaten tot vier keer groter zijn dan de inkomsten uit de
tolheffing, zal het Vlaams Belang vragen het voorstel van resolutie bij hoogdringendheid te agenderen
voor de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van morgen, woensdag 20
februari.  

Volgens het Vlaams Belang kunnen door het tijdelijk tolvrij maken van de nu
zwaar onderbenutte Liefkenshoektunnel de mobiliteitseffecten van deze maatregel
worden onderzocht op de verkeersstromen rond Antwerpen. Mobiliteitsmaatregelen
rond Antwerpen dringen zich op. De realisatie van het Oosterweeltraject zou
immers niet voor 2021 zijn en het heeft er nu al alle schijn van dat deze
timing niet zal worden gehaald. De Liefkenshoektunnel is overigens de enige
toltunnel in ons land. Voor de kostprijs van de andere tunnels moeten de
gebruikers niet bijdragen.
 
Jan Penris: “Er is een algemeen maatschappelijk draagvlak voor het tolvrij
maken van de Liefkenshoektunnel. Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel
zal immers grote positieve effecten hebben op de verkeersintensiteit op de
ring, de files, de verkeersveiligheid, de concurrentiepositie van de haven en
onze economie in het algemeen.”
 

In bijlage vindt u ons voorstel van resolutie.
 
Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...