Vlaams Belang wil dringend maatregelen tegen de stijgende criminaliteit om en rond de Bredabaan.

Bredabaan moet leefbare winkelstraat blijven.

Vlaams Belang Merksem heeft met ontzetting moeten vaststellen dat de Bredabaan bijna dagelijks het tafereel wordt van gewapende overvallen.  Na de al pijnlijke schietincidenten van enkele maanden geleden, vinden nu opnieuw bijna dagelijks gewapende overvallen in deze winkelstraat plaats.

Telkens zijn de gangsters onze politiediensten te snel af.  De laatste winkeliers die op de Bredabaan actief blijven vragen zich af of het zo wel verder kan.  Vlaams Belang stelde vast dat het Merksems bestuursakkoord hoog inzet op de veiligheid in ons district.  Vlaams Belang wil dat deze vrome voornemens nu ook in echte beleidsdaden worden omgezet.

Concreet vraagt het Vlaams Belang dat het nieuwe politiekantoor aan de Bredabaan zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.   Zolang dit niet het geval is, moet het oude politiekantoor een 24 uurs permanentie krijgen.

Gelet op het feit dat de criminelen zich niet aan de kantooruren houden om hun activiteiten te ontwikkelen, vraagt Vlaams Belang dat ook politiepatrouilles voor en na de kantooruren op de Bredabaan op pad blijven.

Verder wil het Vlaams Belang de daderidentificatie vergemakkelijken door op meerdere plaatsen op onze baan permanente bewakingscamera’s te plaatsen.

Vlaams Belang zal omtrent al deze voorstellen concrete politieke initiatieven indienen, zowel op de Antwerpse gemeenteraad als de Merksemse Districtsraad.

Jan Penris
Districtsraadslid
voorzitter Vlaams Belang afdeling Merksem 
Koepelvoorzitter Antwerpen  
 
Filip Dewinter
Fractieleider Vlaams Belang in de Antwerpse  Gemeenteraad
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...