Vlaams Belang vraagt opnieuw sluiting poorten Runcvoortpark

Vlaams Belang vraagt opnieuw


sluiting poorten Runcvoortpark


 


Veiligheid buurtbewoners primeert


Vlaams Belang Merksem heeft gevolg gegeven aan de petitie van de bewoners van de omgeving van het Runcvoortpark.


 Zowel in de gemeenteraad – bij monde van gemeenteraadslid Bob Hulstaert – als in de Merksemse districtsraad – bij monde van Philip Elst – drong het Vlaams Belang er bij de meerderheidspartijen op aan om opnieuw dagelijks de poorten van het park Runcvoorthof bij zonsondergang te laten sluiten.


Als bewoners hebt u immers gelijk als u stelt dat het ’s nachts openhouden van het park om moeilijkheden vragen is.


Terecht vreest de buurt voor inbraken, nachtlawaai en allerlei overlast.


Het Vlaams Belang heeft aan het stadsbestuur en aan het districtsbestuur gevraagd om de experimenten met nachtelijke openingen onmiddellijk stop te zetten en de poorten van het park opnieuw dagelijks bij zonsondergang te sluiten. Veiligheid primeert!


 


NIEUW:
de tekst van de tussenkomst van gemeenteraadslid Bob Hulstaert vindt u in bijlage

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...