Vlaams Belang voerde actie aan kazerne Luchtbal tegen vestiging moskee in politieschool

100 actievoerders protesteren tegen terbeschikkingstelling politieschool aan moskee – meter 15 meter lang spandoek opgehangen in zendmast Antwerpse politie

    
Vlaams Belang heeft vandaag aktie gevoerd aan politiekazerne Luchtbal tegen vestiging moskee in politieschool
 
100 actievoerders protesteren tegen terbeschikkingstelling politieschool aan moskee – meter 15 meter lang spandoek opgehangen in zendmast Antwerpse politie
 
Vandaag hebben vanaf 11u een honderdtal Vlaams Belang-militanten en -mandatarissen actie gevoerd tegen de terbeschikkingstelling door het Antwerpse stadsbestuur van de voormalige politieschool aan de moskee Centrum Toekomst Luchtbal (CTL). Er werden spandoeken ontrold en  Filip Dewinter hield een toespraak. Om 10 uur al hing een Vlaams Belangploeg een 15 meter lang spandoek op in de 30 meter hoge communicatietoren van de Antwerpse politie. De Antwerpse politie liet begaan. Pogingen om de spandoek te verwijderen met een hoogtewerker faalden, omdat de spandoeken te hoog hingen. In bijlage vindt u foto's.
 
Rechtstreekse aanleiding voor de actie is de recente terbeschikkingstelling door het stadsbestuur van twee stadsgebouwen voor islamitische gebedsdiensten. Het betreft enerzijds dus de voormalige politieschool aan de Luchtbal die ter beschikking wordt gesteld van de de moskee Centrum Toekomst Luchtbal (CTL), die momenteel nog gehuisvest is in de Baltimorestraat in dezelfde wijk. 
 
Ook een deel van het stadsgebouw op de Desguinlei 33 (welbepaalde gedeelten van het gelijkvloers, de eerste en de tweede verdieping) werd recent ter beschikking gesteld voor islamitische gebedsdiensten, in dit geval aan de moskee Mehmet Akif die tot op heden gevestigd was in de Dendermondestraat. De moskee is namelijk niet brandveilig verklaard en zal volledig moeten worden afgebroken. In het najaar wordt de eerste steen gelegd van een nieuw indrukwekkend cultuurcentrum met gebedshuis. 
 
Filip Dewinter motiveert de actie als volgt: “Het kan niet dat stedelijk patrimonium ter beschikking wordt gesteld van één bepaalde eredienst. De overheid moet in haar betrekkingen met de burgers immers uiting geven van een neutraliteit. Deze terbeschikkingstelling is bovendien strijdig met het principe van de scheiding tussen kerk en staat. In het naooorlogse Antwerpen is het overigens nog nooit gebeurd dat het stadsbestuur gebouwen ter beschikking stelde van een bepaalde eredienst. Wanneer een moskee ter gelegenheid van renovatie of andere redenen de deuren dient te sluiten, is het niet de taak van het stadsbestuur om een alternatief gebouw ter beschiking te stellen. Antwerpen telt maar liefst 43 moskeeën. Men zou mogen verwachten dat een van de andere moskeeën de gelovigen van de gesloten moskeeën dan opvangt. Allicht willen de Antwerpse coalitiepartijen door hun steun aan de moskeeën de moslimgemeenschap gunstig stemmen in het licht van de nakende gemeenteraadsverkiezingen.”
 
Het Vlaams Belang verzet zich bovendien ook tegen het ter beschikking stellen van stadsgebouwen aan een religie – die de facto eerder een ideologie is – die onze Europese waarden afwijst en het belangrijkste obstakel is voor de integratie van de allochtonen in onze stedelijke samenleving. Door de islam te faciliteren werkt het stadsbestuur de islamisering van Antwerpen in de hand.
 
 

 

 

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...