Vlaams Belang verwerpt halfslachtig compromis van Vlaamse meerderheidspartijen rond de “echtscheidingstaks” !


           

               
      PERSBERICHT

      Vlaams Belang verwerpt halfslachtig compromis van Vlaamse meerderheidspartijen rond de  “echtscheidingstaks” !

      Vlaams Belang levert noodzakelijke handtekeningen om het amendement van de meerderheid voor advies naar de Raad van State te sturen

      Het Vlaams Belang stelt vast dat de Vlaamse meerderheidspartijen met een bijzonder halfslachtig compromis uitpakken rond de zgn.  “echtscheidingstaks”. Het optrekken van het tarief van het verdeelrecht  tot 2,5% moet blijkbaar de slechts gedeeltelijke vrijstelling voor scheidende koppels met kinderen – waarbij het bedrag afhankelijk is van het aantal kinderen –  compenseren.

      De Vlaams Belang-fractie begrijpt niet waarom de meerderheid niet bereid is om definitief komaf te maken met deze – ook na de zgn.  “sociale correctie” – onrechtvaardige “miserietaks”.  Waarom zouden de door de Vlaamse begroting bij een volledige afschaffing gederfde inkomsten niet bij andere dossiers kunnen worden gevonden, bv. het in moeilijke begrotingstijden ongeoorloofde derde VRT-net ?

      Het Vlaams Belang had trouwens de voorbije weken reeds een amendement ingediend dat een nultarief invoerde en dus de feitelijke afschaffing van de  “echtscheidingstaks” zou betekenen.

      Het Vlaams Belang levert nu in ieder geval mee de handtekeningen die ervoor zorgen dat het amendement van de meerderheid voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd.

      Felix Strackx                              
      Erik Tack                     
      Christian Verougstraete

      Leden commmissie Financiën in het Vlaams Parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...