Vlaams Belang verspreidt in Antwerpen affiches “Meld geweld! – Bel 101

Vlaams Belang
verspreidt in Antwerpen affiches “Meld geweld! – Bel 101   /
registreer feiten via
www.crimimonitor.be” 

Het Antwerpse Vlaams
Belang wil het pleidooi van de Antwerpse procureur Herman Dams voor meer
sociale controle ten aanzien van criminaliteit, geweld en normoverschrijdend
gedrag actief ondersteunen. Inderdaad, iedere burger heeft de morele plicht om
de politie te helpen om verdachte feiten in hun buurt of omgeving te melden. De
kritiek dat de procureur Herman Dams “verklikking” in de hand werkt, slaat
nergens op. Het gaat uiteraard niet om verklikking, maar om burgerfatsoen en
burgerzin.
 
De aanval van Groen-voorzitter Wouter Van Besien op Herman Dams als zou de
procureur zich schuldig maken aan discriminatie, is een slag onder de gordel.
Van Besien reageert uit zelfbehoud. Hij verdedigt blijkbaar liever de belangen
van zijn allochtone kiezers dan de belangen van de rechtstaat.
 
Het Vlaams Belang verdedigt het beleid van Antwerps procureur Herman Dams wel
en met enthousiasme. De procureur zet geen mensen tegen elkaar op, maar legt de
vinger op de wonde. Multiculturele politieke correctheid die de realiteit
ontkent, veroorzaakt alleen maar meer criminaliteit.
 
Het Antwerpse Vlaams Belang roept de Antwerpenaren op om feiten van
criminaliteit te registreren via de website www.crimimonitor.be . Tevens stelt het
Vlaams Belang vanaf maandag – ter ondersteuning van de oproep van de Antwerpse
procureur Herman Dams- 3 affiches ter beschikking met de tekst:
 
 ”Misdaad? Wees niet bang, uw melding is van belang!  Meld geweld!
Bel 101”
 “Misdaad? Burger attent, dader bekend! Meld geweld! Bel 101”
 “Misdaad? Kijk niet weg, doe je zeg! Meld geweld!Bel 101” 
 
In bijlage vindt u de drie affiches die het Vlaams Belang zal verspreiden.
 
 
Filip Dewinter
Voorzitter Vlaams Belang-fractie Antwerpse Gemeenteraad  

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...