Vlaams Belang Merksem was vandaag aanwezig op de actie tegen de stijgende criminaliteit 


Actie Vlaams Belang voor harde aanpak van maffiageweld en criminaliteit in Antwerpen: “Geen Far West, wel kordate sheriff”.

Filip Dewinter: “Alleen zerotolerantiebeleid zal maffiageweld en criminaliteit stoppen, niet het slappe veiligheids- en lakse illegalenbeleid van Janssens”


Het Vlaams Belang voerde vandaag actie aan het De Coninckplein n.a.v. het toenemende maffiageweld in Antwerpen.

Ook de afdeling  Merksems was daarbij vertegenwoordigd door oa voorzitter Jan Penris.
 
Antwerpen doet spijtig genoeg haar bijnaam als “Chicago aan de Schelde” weer alle eer aan. Tijdens de actie legde Filip Dewinter er de nadruk op dat – in tegenstelling tot wat de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens beweert – het stadsbestuur wel degelijk de mogelijkheid heeft om in te grijpen en een pro-actief beleid te voeren.

Filip Dewinter: “In Antwerpen heeft de harde aanpak van voormalig commissaris  Debie en zijn team aangetoond dat zerotolerantie in de praktijk wel degelijk werkt.

Het Falconplein werd volledig opgekuist. In de Atheneumbuurt verdween toen de tippelprostitutie en het drugdealen. De Albanese maffia was zo goed als volledig verdwenen uit Antwerpen.

Burgemeester Janssens vond een zerotolerantiebeleid echter niet langer noodzakelijk met alle nefaste gevolgen van dien. Burgemeester Janssens draagt met zijn laks illegalenbeleid en zijn slap politiioneel beleid bij tot de toename van het maffiageweld. Het is duidelijk dat telkens het beleid de greep lost, de maffia terug opduikt. Alhoewel de stedelijke overheid niet de mogelijkheid heeft om afrekeningen in het criminele milieu te voorkomen, kan het stadsbestuur wel een klimaat creëren waarbij het voor criminelen en maffiosi van allerlei slag onaantrekkelijk wordt om hun activiteiten in Antwerpen te ontplooien”.


Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang pleit voor een kordaat ontradingsbeleid waarbij via doorgedreven straatcontroles (op illegaliteit, wapens, drugs,…) naar Amsterdams en Rotterdams model criminelen het leven zuur wordt gemaakt. 

De angst moet van kamp veranderen. We moeten de criminelen pakken waar het pijn doet, in hun portemonnee. Ook de cafés en andere verzamelplaatsen waar malafide creaturen samenkomen en verzamelen moeten geviseerd en desnoods gesloten worden.

Kortom een zerotolerantiebeleid tegen criminaliteit is het beste antwoord op de maffiaterreur. Het mag hier geen Far West worden, en daarvoor is er nood aan een kordate sheriff”.

Tijdens deze actie werden op het De Coninckplein ter hoogte van de Van Arteveldestraat symbolisch borden met verbodsteken voor wapens aangebracht. Zie foto in bijlage.
Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...