Vlaams Belang Merksem overhandigde petitie met meer dan 1000 handtekeningen voor het behoud van de markt


Afgifte petitie voor het behoud van de markt van Merksem aan districtsvoorzitter Gilbert Verstraelen Vlaams Belang vraagt aandacht voor de verkeersafwikkeling in en om Merksem  Tijdens de persconferentie van Vlaams Belang Merksem die doorging op 26 mei ll, heeft Vlaams volksvertegenwoordiger en Antwerps gemeenteraadslid Jan Penris, tevens voorzitter van Vlaams Belang Merksem,  toelichting geven bij de petitie voor het maximale behoud van de wekelijkse markt van Merksem na de heraanleg van het St-Franciscusplein.
Deze petitie met meer dan 1000 handtekeningen werd nadien  door fractievoorzitter PHILIPPE ELST afgegeven aan districtsvoorzitter Gilbert Verstraelen. Tijdens deze persconferentie vroeg het Vlaams Belang Merksem ook aandacht voor de verkeersafwikkeling in en om Merksem. Verschillende mobiliteitsdossiers zijn momenteel actueel (brug IJzerlaan, Bredabaan, Vaartkaai,…). Het Vlaams Belang wil voldoende garanties voor een vlotte doorstroming.Tevens werd het nieuwe afdelingsbestuur van Merksem aan de pers voorgesteld. .De perstekst kan u in bijlage nalezenDe krant  Het Nieuwsblad bracht op 27/05  hierover verslag uit,  en schreef:
 


“Het Vlaams Belang overhandigde districtsvoorzitter Gilbert Verstraelen (SP.A) net voor de aanvang van de districtsraad gisteravond een petitie. De partij vreest dat door de geplande heraanleg van het Sint-Franciscusplein de wekelijkse markt in haar voortbestaan is bedreigd en ze verzamelde duizend handtekeningen van ‘standhouders, klanten en vrienden van de markt’.


 


‘Kijk naar de markt op het Sint-Jansplein, die na de heraanleg nog maar een schaduw was van wat ze daarvoor was en nog steeds achteruit boert. Bij de heraanleg van de Terlindenhofstraat hier in Merksem zijn veel van de toen tijdelijk verdwenen of verplaatste kramen nooit meer teruggekomen’, stelt voorzitter van Vlaams Belang Merksem Jan Penris. ”


 Gazet van Antwerpen schreef op 03/06 hierover :Het Vlaams Belang verzamelde een duizendtal handtekeningen van klanten, standhouders en vrienden van de Merksemse markt. Aanleiding is de geplande herinrichting van het marktplein. De vrees leeft dat die de populaire dinsdagmarkt in het gedrang brengt.


Jan Penris
van het Vlaams Belang is echter niet gerust met de opsplitsing in fases. “De Merksemnaar wacht nog altijd op de definitieve oplevering van het Kroonplein en ook de lange duur van de werf aan de Laaglandlaan ligt nog vers in het geheugen. We vragen dat er minstens een boeteclausule voor de aannemer wordt opgesteld  in geval van een termijnverlenging.

Het districtsbestuur engageert zich ook om de Merksemnaar in de toekomst grondig te informeren over de werken. Zowel op de infoborden in het district als in De Antwerpenaar zal voor de start van de werken de nodige info gegeven worden. Nieuwsgierige bewoners kunnen op de website van het district nu al naar de definitieve plannen gaan kijken. “

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...