Vlaams Belang Merksem aanwezig op 1 Mei te Ninove

Traditiegetrouw organiseerde het Vlaams Belang ook dit jaar een 1-mei viering.
Dit jaar ging er een optocht door te Ninove onder de slogan:
“België schaadt uw sociale zekerheid”

Ook onze afdeling Merksem was ruim vertegenwoordigd op deze nationale manifestatie die spijtig genoeg geen weerklank kreeg in het radio of het  TV journaal…


Daarom kan u hieronder de tekst terugvinden van de toespraak van kamerlid Guy D’haeseleer , die namens de VB-vakbondscel volgende oproep deed:

“Vakbonden, geef uw onethische dopbonus af!”

Het fundament van de macht van de Belgische vakbonden wordt gevormd door de enorme bedragen belastinggeld die jaarlijks als zogenaamde ‘administratiekosten’ worden uitbetaald aan de bonden voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Let wel, we spreken hier niet over het geld dat wordt betaald aan de werkloze; we spreken hier enkel over het geld dat de overheid betaalt aan de vakbond om het dossier van de werkloze bij te houden.

De vakbonden slagen erin om voor steeds minder werklozen steeds meer administratiekosten te ontvangen. In 2005 werd voor 740.000 werklozen 162 miljoen euro aan administratiekosten betaald. In 2010 heeft dat bedrag voor 680.000 werklozen, dus 60.000 minder, voor het eerst de magische grens van 200 miljoen euro overschreden. Dat is meer dan 8 miljard oude Belgische frank! Het aantal werklozen is dus in 5 jaar tijd met 7% gedaald, het bedrag dat de staat aan de administratie van werkloosheid betaalt is met 28% gestegen.

Die stijging is door niets objectief te verklaren. Dit is de onverantwoorde dopbonus van de Belgische bonden: hoe minder werklozen er zijn, hoe meer geld zij opstrijken. We roepen de vakbonden op, om hun onethische dopbonus af te staan, door te aanvaarden dat de uitbetaling van alle werkloosheidsdossiers voortaan gebeurt door de overheidsadministratie die daarvoor al bestaat: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Op dit ogenblik wordt die Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen door de overheid klein en onbelangrijk gehouden, ook al omdat zij mee door de drie bonden bestuurd wordt. Wij vinden dat deze Hulpkas moet uitgebouwd en versterkt worden, en de enige plaats moet zijn waar werklozen neutraal van de overheid hun uitkering krijgen.

De overheid zou zo een grote besparing kunnen realiseren. Nu al is de uitbetaling via de Hulpkas goedkoper dan uitbetaling via de liberale vakbond ACLVB. We kunnen er dus zeker van zijn dat, als alle werklozen naar de verbeterde Hulpkas zouden gaan, de kostprijs van uitbetaling zal zakken naar het laagst mogelijke niveau. Op die manier zou de overheid elk jaar 25 miljoen euro kunnen besparen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...