Vlaams Belang lanceert grote bevraging over Merksem

 Engageer u voor een betere stad


Het Vlaams Belang zette zich vanuit de oppositie de voorbije zes jaar hard


in om van Antwerpen opnieuw een veilige, leefbare, Vlaamse stad te maken.


In gemeente- en districtsraden werden talrijke voorstellen ingediend


en werd de meerderheid het vuur aan de schenen gelegd over veiligheid,


leefbaarheid, mobiliteit, immigratie, ruimtelijke ordening, woonkwaliteit, …


 


In oktober komen de lokale verkiezingen eraan en het Vlaams Belang


organiseert dan traditiegetrouw een grote opiniepeiling. In 101 vragen


polsen we naar uw Antwerpse mening. Hoe ervaart u als Antwerpenaar


uw stad, het beleid van burgemeester Janssens en co en de voorstellen


van het Vlaams Belang? Zeg ons wat u denkt, ook als u nooit voor


het Vlaams Belang gekozen hebt en u niet van plan bent om in oktober


as. voor de partij van ’t stad te stemmen.


 


De mening van de Antwerpenaar over zijn stad is voor het Vlaams Belang


belangrijk. Het Vlaams Belang wil de komende jaren immers meer


dan ooit rekening houden met uw mening. We willen uw mening een


voorname plaats geven in ons gemeentelijk programma.


 


Het woord is aan u. Maak gebruik van deze kans.


Klik op het tabblad “PUBLICATIES (rechts bovenaan de openingspagina) en open het document “peiling Merksem.pdf)

Druk de vragenlijst af en vul die in en stuur het formulier terug naar :


 


Vlaams Belang afdeling Merksem – Du Chastellei 93 – 2170 Merksem


 


of naar het


 


Regiosecretariaat Vlaams Belang Amerikalei 98 -2000 Antwerpen


 


 


 


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...