Vlaams Belang kant zich tegen sluiting vier stadskantoren in district Antwerpen

Autochtone Antwerpse senior is het eerste slachtoffer.

Het Vlaams
Belang verneemt dat het Antwerpse stadsbestuur van plan is om vier van de vijf
stadskantoren in het district Antwerpen te sluiten. Enkel dat van Linkeroever
blijft nog open.

Het Vlaams
Belang kant zich tegen deze beslissing. Burgers kunnen in deze kantoren
terecht voor vrijwel alle administratieve diensten. Ze worden dan ook druk
bezocht door de inwoners van Antwerpse wijken die ver van het districtshuis in
de Lange Gasthuisstraat verwijderd zijn, zoals de Luchtbal of het Kiel.

Filip
Dewinter: “Het  Vlaams Belang wijst erop dat het eerste slachtoffer van
deze sluitingen de autochtone senior is, die minder mobiel is en die vaak niet
vertrouwd of niet voldoende vertrouwd is met het internet om gebruik te
maken van het e-loket. Nog geen maand geleden beweerde het Antwerpse
stadsbestuur, naar aanleiding van een persconferentie over de
meerjarenbegroting, dat de besparingen niet ten koste zou gaan van de
dienstverlening. Ondertussen blijkt dat het tegendeel het geval is.”

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...