Vlaams Belang hekelt heksenjacht tegen Jobpunt

Vlaams Belang hekeltheksenjacht tegen Jobpunt dat “te weinig inspanningen zou doen om allochtonen aan te trekken voor Vlaamse overheidsjobs”.


 


Filip Dewinter: “Wanneer te weinig allochtonen zich aanbieden bij Jobpunt, is dit in de eerste plaats niet de verantwoordelijkheid van Jobpunt, maar wel van allochtonen zelf.”


 


 


Jobpunt, het selectiebureau van de Vlaamse en lokale overheden, wordt vandaag aan de publieke schandpaal gezet omdat het bureau te weinig inspanningen zou doen om allochtonen te recruteren. Jobpunt zou van de diversiteit “te weinig een prioriteit maken” en zou “verkeerde strategieën hanteren om allochtonen te bereiken”.


 


Het Vlaams Belang hekelt deze heksenjacht tegen Jobpunt. Voor sommigen zijn de inspanningen die worden gedaan om meer allochtonen aan het werk te zetten bij de Vlaamse overheden blijkbaar nooit voldoende. Na de streefcijfers die reeds worden opgelegd voor de Vlaamse administratie, wil men nu ook streefcijfers opleggen aan Jobpunt. Overigens is het nu reeds zo dat bevoegd minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) bij gelijke scores in selectieproeven voor een job bij de Vlaamse overheid tussen een Vlaamse en allochtone kandidaat voorrang laat geven aan de allochtone kandidaat (een zogenaamde ‘kansengroep’)


 


Volgens het Vlaams Belang mag niet de diversiteit van het personeelsbestand de prioriteit zijn, maar mag enkel de kwaliteit van het personeel het criterium van aanwerving zijn.


 


Filip Dewinter reageert op de hetze: “Het is overigens misschien wel politiekcorrect, maar al te simplistisch om de schuld voor het geringe aantal allochtone kandidaten voor overheidsjobs af te wentelen op Jobpunt. Wanneer te weinig allochtonen zich aanbieden bij Jobpunt, is dit in de eerste plaats niet de verantwoordelijkheid van Jobpunt, maar wel van allochtonen die blijkbaar te weinig weinig inspanningen doen (qua studies, taalkennis) om te voldoen aan de selectievoorwaarden of niet voldoende sollicitatie-pogingen doen.”


 


Filip Dewinter heeft ter gelegenheid van het vragenuurtje in de plenaire vergadering minister van Bestuurszaken Bourgeois ondervraagd over de problematiek.


 


Wim Van Osselaer


Persverantwoordelijk Vlaams Belang-fractie


in het Vlaams Parlement


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...