Vlaams Belang-fractie Vlaams Parlement wil parlementaire onderzoekscommissie over de strategische beslissingen van de Gemeentelijke Holding

Meerderheid in Vlaams Parlement weigert halsstarrig actualiteitsdebat over Dexia

 


Na de uiteenzetting van Minister Muyters in de Commissie Financiën en Begroting gisteren in het Vlaams Parlement hebben zich de voorbije uren verschillende nieuwe ontwikkelingen voorgedaan in het Dexia-dossier. Enerzijds waren er deze nacht de beslissingen van het federale kernkabinet en anderzijds was er deze morgen de bijeenkomst van de top van de Vlaamse Regering die samen met vertegenwoordigers van de Gemeentelijke Holding en Arco beslist heeft om een task force op te richten teneinde een gezamenlijke visie uit te werken over de toekomst van Dexia in België.


 


Bovendien zal ook de Vlaamse waarborg aan de Gemeentelijke Holding – 450 miljoen euro –  meer dan waarschijnlijk opgevraagd worden. Voor het Vlaams Gewest loopt het verlies nu reeds op tot bijna 920 miljoen euro, gezien ook de belegging van het Toekomstfonds (500 miljoen euro) in Dexia. Indien Vlaanderen daarenboven verplicht zou worden om de toegezegde maar nog niet in het parlement goedgekeurde waarborgverhoging tot 1 miljard euro voor de Gemeentelijke Holding op te hoesten loopt de rekening op tot bijna 1,5 miljard euro.


De Vlaams Belang-fractie stelt zich heel wat vragen bij de beslissingen die de volledig gepolitiseerde Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Holding de voorbije jaren heeft genomen. De Gemeentelijke Holding zit in zware financiële moeilijkheden. Deze zijn onder meer het gevolg van een lening van 500 miljoen euro die de holding in 2008 aanging om te kunnen participeren in de kapitaalverhoging van Dexia. Dexia-aandelen waren onderpand van deze lening, maar deze zijn nu nog amper 1 euro waard (tegen bijna 10 euro bij aankoop).


De Vlaamse regering is de afgelopen tweeënhalf jaar op diverse manieren de holding te hulp gekomen. Dat is gebeurd door het toekennen van waarborgen en het inschrijven op kortlopend schuldpapier. De Vlaamse regering heeft enkele maanden geleden weliswaar een aantal voorwaarden (niet uitkeren dividend, verkoop van activa, schuldaflossing etc.) verbonden aan het toekennen van de waarborg, maar dit kwam natuurlijk veel te laat om de foute beslissingen van het verleden te remediëren.


Pas op 23 april 2011 werd door de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding vetorecht toegekend aan de vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft in de voorbije jaren echter nooit de unitaire structuur van de Gemeentelijke Holding bekritiseerd, alhoewel dit tot gevolg had dat ze als voogdijoverheid van de Vlaamse gemeenten tegelijkertijd nooit het toezicht op de Gemeentelijke Holding had.


De Vlaamse belastingbetaler wordt nu wel geacht de kastanjes uit het vuur te halen en dreigt mee het slachtoffer te worden van de verkeerde strategische opties van die gemeentelijke aandeelhouders in de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Holding.


Vlaams Volksvertegenwoordigers Filip Dewinter en Jan Penris vroegen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement in ieder geval de spoedbehandeling van een motie tot oprichting van een onderzoekscommissie die de – in het verleden gehanteerde – passiviteit van de Vlaamse Regering ten overstaan van de foutieve opties van de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Holding dient te onderzoeken.


Het Vlaams Belang herinnert aan het feit dat verschillende politici (Francis Vermeiren, Rik Daems, Philip Heylen, Johan Sauwens, Geert Bervoets, Tony Van Parys, Jaak Gabriëls, Jef Gabriëls etc.) deel uitmaken van de raad van bestuur van de Gemeentelijke Holding. Onder andere deze politici die de overheid vertegenwoordigen moeten zich verantwoorden voor deze parlementaire onderzoekscommissie.


 

Kurt Raveyts
Woordvoerder Vlaams parlement

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...