Vlaams Belang feliciteert Antwerpse magistraten en hekelt intimidatie De Clerck

Mijlpaal in het immigratiedebat

Vlaams Belang feliciteert Antwerpse magistraten en hekelt intimidatie De Clerck

Het Vlaams Belang is bijzonder tevreden over de haarscherpe analyse van de hoge Antwerpse magistraten Liégeois en Van den Bon over de actuele politieke toestand. De beide magistraten bevestigen hierbij op een ijzersterke wijze wat het Vlaams Belang al zovele jaren aanklaagt: de immigratie in dit land loopt totaal uit de hand.


 


Parketmagistraten en arbeidsauditeurs zijn beter dan wie ook geplaatst om te weten wat er in onze steden aan de hand is. Niet alleen de hoge criminaliteitsgraad is een rechtstreeks gevolg van het lakse immigratiebeleid maar ook vele misbruiken in de sociale zekerheid hangen daarmee samen. De immigratie is zodanig massaal en ongecontroleerd dat ons hele sociale stelsel er op termijn door kan bezwijken.


 


Zeer terecht verwijst advocaat-generaal Piet Van den Bon ook  naar de ondergrondse economie die met deze oncontroleerbare immigratie samenhangt en die “onmeetbaar veel schade kan toebrengen aan onze verzorgingsstaat.” Tegelijk bevestigt de auditeur-generaal het erg bescheiden karakter van de aangepaste wet op de gezinshereniging en van de aangekondigde verstrenging van de nationaliteitswetgeving: “Ze kunnen als signaal een angstverdrijvende uitwerking hebben op de ongeruste burger, wat positief is, maar de uitwerking op het terrein zal minimaal zijn.” Het Vlaams Belang stond tot op heden alleen met deze kritiek.


 


Ook het asielmisbruik wordt in onverbloemde termen gehekeld: “Sedert het begin van de jaren ’70 is er een immigratiestop van kracht. Daar staat echter tegenover dat er jaarlijks tienduizenden mensen naar ons land blijven komen, via de asielpoort, die onder de banier van de conventie van Genève een vrijbrief verschaft om hier onderdak te krijgen. Het asiel (…) is echter ook vaak een voorwendsel om hier binnen te geraken  voor zij die niet op de vlucht zijn voor het regime van hun land. (…) Elke advocaat die met dit soort zaken te maken heeft, zou zich moeten afvragen of hij zich niet medeplichtig maakt aan het asieltoerisme door voor elke cliënt die zich voordoet als “politiek vluchteling” een procedure op te starten.” Wij hadden het niet beter kunnen formuleren. 


 


Het Vlaams Belang is verheugd dat deze scherpe taal eindelijk ook eens vanuit een onverdachte hoek mag komen. De Antwerpse Mercuriale Liégeois-Van den Bon mag zonder overdrijven beschouwd worden als een mijlpaal in het immigratiedebat. Niet langer het Vlaams Belang staat hier terecht maar wel de hele politieke klasse, die van het land een puinhoop aan het maken is. Het is niet langer het Vlaams Belang dat de democratie bedreigt, maar wel de machtspartijen zelf.


 


Het is dan ook de hoogste tijd voor een grondig en breed politiek debat over het immigratiethema, zonder taboes. Al vrezen wij dat er daarvan in een Belgische context nooit sprake zal zijn. Justitieminister De Clerck probeert het debat nu reeds in de kiem te smoren door procureur-generaal Liégeois te intimideren. Indien De Clerck een echte democraat was, dan zou hij de Mercuriale aangrijpen om een groot parlementair debat op gang te trekken.


 


Uitgerekend vandaag stelt het Vlaams Belang zijn grootschalige campagne voor over het opdoeken van België.  Het immigratiedebat speelt daarbij een belangrijke rol en komt in onze folder prominent aan bod: een streng immigratiebeleid zal immers enkel mogelijk zijn in een onafhankelijk Vlaanderen. Zolang België bestaat, zullen de Franstalige partijen alles doen om de grenzen wijd open te houden, met de nauwelijks verholen intentie om de positie van de Nederlandstaligen verder te verzwakken.


 


 Bruno Valkeniers                                   Voorzitter Vlaams Belang             

Bruno Valkeniers
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...