Vlaams Belang eist volksraadpleging over toekomst EU

EU wordt transferunie naar belgisch model

Senator Anke Van dermeersch: “Eigenlijk zou het ESM dat wij hier vandaag bespreken als volgt moeten heten: ‘Europees soevereiniteitsdiefstalmechanisme' om van Europa een transferunie naar Belgisch model te maken die miljarden belastinggeld op antidemocratische wijze van Noord naar Zuid versluist’. Het is misschien een lange naam, maar het is tenminste een eerlijke naam die de lading dekt.”
 
Europarlementslid Philip Claeys: “Sinds het Verdrag van Maastricht (1992) is er een sluipend proces op gang gekomen waarbij de Europese instituties steeds meer macht naar zich toe trekken. Onder het mom van ‘nooit meer oorlog’ zijn de euro-elites begonnen de nationale soevereiniteit naar zich toe te halen, en dit zonder echte inspraak van de Europese volkeren.”
 

In de Senaatscommissie van vorige week verdedigde Vlaams Belang-Senator Anke Van dermeersch als enige onze financiële en politieke soevereiniteit tegen de machtsgreep van de Europese Unie. De Europese Unie wil met het zogenaamde ESM-verdrag een nieuwe Europees dictaat opdringen die een permanente miljardenstroom van Noord naar Zuid zal betonneren. Het ESM of ‘Europees Stabiliteitsmechanisme’ wordt een ‘permanent noodfonds’ genoemd. In wezen overhandigen we met het ESM de sleutel van onze schatkist voorgoed aan de Europese Unie.
 
Afgelopen dinsdag was het Vlaams Belang-parlementslid Alexandra Colen die in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen moest vaststellen hoe het ESM-verdrag er op amper 20 minuten werd doorgejaagd. De traditionele partijen, inclusief de N-VA, vinden de uitverkoop van onze soevereiniteit, ook de Vlaamse, blijkbaar nog niet eens een fundamenteel debat over de Europese Unie waard.
 
Gisteren stond het ‘ESM-wurgverdrag’ op het programma in de Senaat, alwaar Anke Van dermeersch fel van leer trok tegen deze historische machtsgreep van historisch omvang en tegen de antidemocratische Europese Unie. Ook de eengemaakte munt, de euro, stelde ze in vraag: “Verschillende Europese landen die noch de euro hebben, noch deel uitmaken van de Unie, zoals Zwitserland en Noorwegen, doen het economisch veel beter en hebben veel minder last van de eurocrisis. De euro is een crisismunt die de crisis heeft veroorzaakt en ons alleen maar geld heeft gekost.”
 
Het Vlaams Belang is de enige partij die tégen het ESM en dus vóór Vlaanderen stemt. Het is onverteerbaar dat er met het ESM-verdrag een blanco cheque van niet minder dan 24 miljard euro aan de Europese Unie wordt gegeven, terwijl ons eigen volk het moeilijk heeft en de waarde van zijn eurocenten elke dag ziet dalen.
 
Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het volk moet kunnen beslissen of het de sleutel van onze schatkist aan de EU overhandigt en eist dan ook een bindend referendum over de toekomst van de EU.
 
Lees in bijlage de tekst van Senator Anke Van dermeersch.

  

Vlaams Belang – persdienst

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...