Vlaams Belang eist bekendmaking criminaliteitscijfers van 2011

Partijpolitieke belangen primeren

Het Vlaams Belang is niet verwonderd over de forse stijging van het aantal woninginbraken tijdens het afgelopen jaar. De algemene tendens was in de vele politiezones van het land al maanden duidelijk. Wel verwonderlijk is dat de ‘economische crisis’ door de federale politie als belangrijkste reden wordt opgegeven, meer nog dan het ‘Europa zonder grenzen’. Deze uitleg is vreemd, gezien de economische crisis het afgelopen najaar niet plots erger geworden dan de maanden (en jaren) voordien.
 
Het is dan ook duidelijk dat de bijzonder lakse aanpak van Justitie een doorslaggevende rol speelt: door de overvolle gevangenissen worden minder criminelen in voorhechtenis genomen en straffen worden steeds minder uitgevoerd. België geniet stilaan een wereldwijde reputatie voor zijn lakse strafuitvoering, waardoor het land steeds meer buitenlandse bendes aanzuigt. Helaas valt een kentering niet snel te verwachten, want deze regering is op korte termijn allerminst van plan een groter aantal criminelen achter de tralies te draaien. Hoogstens wil ze de gevangenispopulatie wat in toom houden via de uitbreiding van de enkelband en thuisdetentie. Dit zal ongetwijfeld een verpletterende indruk maken op de Oost-Europese misdaadbendes.    
 
Het Vlaams Belang heeft ook vragen bij de timing van de bekendmaking van deze (partiële) cijfers door de federale politie. Dit gebeurde uitdrukkelijk in het kader van het bezoek van minister Milquet aan Kortrijk. Duidelijk is dat de federale politie inmiddels al enige tijd beschikt over alle cijfers van 2011. Het is evenwel omwille van partijpolitieke belangen dat de  integrale cijfergegevens nog niet bekend gemaakt mogen worden en dat de federale politie zich op haar website beperkt tot de gegevens van de eerste drie trimesters van vorig jaar. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen wil men namelijk de burgemeesters laten uitpakken met een ingeklede versie van de lokale criminaliteitscijfers. Daarom mogen er op de arrondissementele informatiekruispunten momenteel aan niemand regionale statistieken worden bezorgd.
 
Het Vlaams Belang betreurt deze gang van zaken en eist de onmiddellijke bekendmaking van alle statistieken van 2011. Alleen op die manier kan er in het parlement een samenhangend debat gevoerd worden over de stijgende criminaliteit in dit land. Het Vlaams Belang zal zowel in de Kamer als in de Senaat de integrale bekendmaking eisen van de cijfers van vorig jaar.
 
 

 
Peter Logghe 
Volksvertegenwoordiger      

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...