Vlaams Belang districtsaadslid Philippe Elst stelt vragen over glascontainers

Schriftelijke vraag van districtsraadslid Philippe Elst ivm Glascontainers

Op de as Ringlaan, Maantjessteenweg, Lambrechtshoekenlaan geldt een nachtelijke huisvuilophaling. Dit om tijdens de ochtendspits het verkeer niet te belemmeren. De glascontainers worden blijkbaar nog wel in de spits geledigd.

Laatst stond ik 9 minuten geblokkeerd omdat een camion de glascontainer ledigde om 7.10 uur s’morgens. Deze blokkeerde de doorgang van de Lambrechtshoekenlaan in volle spits. Bussen van de lijn rijden niet meer op
hun schema, mensen halen hun verbinding niet en / of komen te laat op hun werk.
Het lijkt mij logisch dat de stadsdiensten inspanningen doen om zulke opstroppingen tijdens de spits te vermijden maar dat privé firma’s hier geen moer van aantrekken….
Kan de betrokken firma hierop aangeschreven worden en hen de verplichting of suggestie geven om tijdens de spits niet op belangrijke verkeersassen de glascontainers te ledigen?

In bijlage het antwoord van het districtscollege.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...