Vlaams Belang dient voorstel in om een commissie veiligheid op te richten

De criminaliteitscijfers in Merksem zijn één van de hoogste van de stad Antwerpen en tonen aan dat de lokale politie niet daadkrachtig genoeg kan optreden  om het tij te doen keren.Naar aanleiding van de aanhoudende golf van
gewapende overvallen, inbraken en diefstallen in ons district kunnen we niet
lijdzaam toekijken hoe de criminaliteit verder toeneemt.Het nieuwe districtsbestuur stelt in hun bestuursakkoord 2013-2018 

dat Merksem een district moet zijn waar
iedereen zich veilig voelt (hoofdstuk 11)

Veder staat er in het bestuursakkoord ook nog : “de verbetering van de veiligheid moet integraal aangepakt worden door
een combinatie van zowel preventie als repressie. Goed overleg tussen alle
betrokken diensten in combinatie met een permanente bereikbaarheid van de
politie, kan ervoor zorgen dat de overlast in Merksem daalt. Drugscriminaliteit
en overlast bestrijden over de grenzen van de verschillende beleidsdomeinen
heen wordt een prioriteit.”

Het is echter niet voldoende om een intentieverklaring af te leggen, de inwoners  van Merksem verwachten ook daden van het districtsbestuur.Het Vlaams Belang wacht niet op een initiatief van de meerderheid, maar gaat zelf resoluut in  de aanval tegen de toenemende criminaliteit.Als eerste stap in de bestrijding van deze plaag heeft Vlaams Belang  fractievoozitter Philippe Elst een voorstel ingediend om een commissie veiligheid op te richten in de districtsraad van Merksem.In bijlage kan u alvast zijn voorstel er op nalezen dat tijdens de zitting van de districtsraad van 21 maart zal besproken worden.Interesse? u kan deze publiek toegankelijke zitting bijwonen . De zitting start om 20 uur en gaat door in de raadszaal van het districtshuis-ingang aan de Bredabaan.Vrije toegang.

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...