Vlaam Belang stemt TEGEN voorstel tot heraanleg Bredabaan

Voozitter Jan Penris verwoordt terechte kritiek

Maandagavond 19/12/11 heeft de Antwerpse gemeenteraad  zich uitgesproken over de nieuwe aanleg van de Bredabaan.

Afdelingsvoorzitter en Gemeenteraadslid Jan Penris heeft tal van onduidelijkheden in de besluitvorming en een aantal onopgeloste knelpunten besproken .
Zo stelde hij volgende vragen :
Welke plannen heeft de hogere overheid (Vlaams Gewest) met de aanlag van de A102? Waar zullen de op/afritten komen? Dit zal zeker een invloed  hebben op de verkeersafwikkeling in Merksem.
Wat zijn de plannen  met de brug van de Ijzerlaan? Vermoedelijk zou deze belangrijke verbindingsweg worden afgebroken??In de nieuwe voorstellen met de Oosterweelverbinding krijgt deze brug immers nieuwe kansen…
Er is absoluut geen duidelijkheid in verband met d eheraanleg van de Vaartkaai en ruime omgeving….
Wat zijn de concrete plannen  van De Lijn? Gaat De Lijn een transferium oprichten?
Wat zijn de concrete plannen van Stad Antwerpen en District Merksem mbt de verkeersafwikkeling? Er zou blijkbaar geen verkeersafwikkelingsplan bestaan terwijl de werken worden uitgevoerd?

Welke invloed zal de inplanting van het politiekantoor op de Bredabaan hebben?
Wat met de parkeerplaatsen? Voor het Vlaams Belang zouden er zeker meer parkeerplaatsen aan en rond de nieuwe Bredabaan moeten komen!
Worden de plannen ondersteund door de winkeliers en bewoners van de Bredabaan?

Veel vragen, maar weinig concrete antwoorden!
Voor Jan Penris is het doordrukken van de heraanleg van de Bredabaan in z’n huidige ondoordachte vorm een platte verkiezingsstunt van de SpA.

Jan Penris waarschuwde de meerderheid voor een scenario van de Antwerpse steenweg in Mortsel!

Vanzelfsprekend heeft het Vlaams Belang zich dan ook met een krachtige NEE stem tegen dit project uitgesproken.

In bijlage de tekst van het gemeenteraadsbesluit

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...