Versoepeling economische migratie is opgestoken middenvinger naar 210.000 Vlaamse werkzoekenden

CD&V-voorstel is sociaal-economische ramp

We moeten op vlak van economische migratie een tandje bijsteken. De arbeidsmarkt openstellen voor Roemeense en Bulgaarse werknemers is een eerste stap.” Het voorstel van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) om de toegang voor Bulgaarse en Roemeense staatsburgers te vergemakkelijken, raakt zowel economisch als sociaal kant noch wal.
“Een versoepeling van de economische migratie is een opgestoken middenvinger naar de meer dan 200.000 Vlaamse werkzoekenden” reageert migratiespecialist en Vlaams Belang-kamerlid Filip De Man.
 
Ook N-VA-Kamerlid Daphné Dumery verklaarde onlangs dat een nieuwe arbeidsmigratiestroom goed zou zijn voor onze economie en bovendien hét wondermiddel is tegen de vergrijzing.

Ze kreeg toen tegenwind van zowel Vlaams Belang als van denktank Itinera. Het Vlaams Belang wees op de ‘volgmigratie’ die veroorzaakt wordt e
n uit cijfers van Itinera blijkt dat 75 (!) procent van de niet-Europese vrouwen inactief is op de arbeidsmarkt. “

“Zij genieten ondertussen wel van onze sociale voorzieningen, terwijl veel autochtone werknemers na hun loopbaan een mager pensioentje krijgen dat zelfs lager ligt dan 1000 euro. Men hoeft geen hoogleraar economie te zijn om in te zien dat zich hier een fundamenteel onrecht afspeelt”, aldus Filip De Man.
 
In Nederland maakte het Planbureau recent een kosten-batenanalyse van arbeidsmigratie. Hiervoor nam het de financiële nettobijdrage van migranten aan de staatskas onder de loep en vergeleek die met de ontvangsten. De conclusies waren veelzeggend: een gemiddeld immigrantenpaar met twee kinderen kost tijdens zijn levenscyclus de staat in totaal 230.000 euro.
 
Laatste argument tegen de waanidee van de CD&V en N-VA-verkozenen: een uitstroom van gekwalificeerde werkkrachten betekent een braindrain in het thuisland. Hoe de ontwikkelingslanden uit het dal moeten klimmen zonder voldoende geschoold personeel, blijft een raadsel.
 

Klaas Slootmans
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...