Verkiezingstunt van de socialisten valt in het water

 AANGEVULD MET HET ANTWOORD OP 25 JUNI 2012

DE HERAANLEG VAN DE BREDABAAN  NOG MAAR EENS UITGESTELD ….

Iedere Merksemenaar weet er verhalen over te vertellen : reeds meer dan twintig jaar wordt er druk gepalaverd over de heraanleg van de Bredabaan.
Enkele jaren geleden bleef er plots schot in de zaak te zullen komen ! Er werd zelfs al een periode vooropgesteld waarin het eindelijk allemaal zou beginnen mn : 2011 zou het wonderjaar voor Merksem worden.
Verbazing en ongeloof alom toen in juni 2010 duidelijk werd dat Vlaams minister voor openbare werken Hilde Crevits (CD&V) de zes miljoen euro die in de Vlaamse begroting ingeschreven waren voor de heraanleg van de Bredabaan er plots terug uithaalde…De heraanleg werd bijgevolg opgeschort  en na geduldig wachten werd er einde 2011 weer een nieuwe datum vooropgesteld : ditmaal zou het  juni 2012 zijn.Dan zou het eindelijk echt gaan gebeuren!
Niet toevallig zou de werkelijke aanvang van de werken kort aansluiten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Helaas, driewerf helaas ! De stoute cd&v minister gunt blijkbaar de Antwerpse socialisten hun verkiezingsstunt niet.
Via welgeteld twee bescheiden krantenartikels kon de Merksemenaar er kennis van nemen dat de heraanleg van de Bredabaan om zeer onduidelijke redenen nog maar eens wordt uitgesteld . Volgens de laatste berichten zullen de werken voor de heraanleg van de Bredabaan pas in 2013 starten!

Zoals het volkse spreekwoord zegt : “We zullen zien wat we zullen zien zei de blinde tegen de dove”

Ondertussen zit het Vlaams Belang niet stil en blijft dit uiterst belangrijk dossier voor Merksem op de voet volgen.

Ons gemeenteraadslid Johan van Brusselen heeft alvast een informatieve vraag aan schepen voor openbare werken Lauwers ingestuurd waarin hij duidelijkheid vraagt over de juiste omstandigheden .

Deze vraag kan u in bijlage nalezen.

Leuk detail in de marge : de eerste zonnestralen hebben alvast voor kolder gezorgd bij de CD&V Merksem.
In hun informatieblaadje jaargang 11 -mei/juni 2012 (zie bijlage) staat een foto van een glunderende districtsschepen  K De Cock
naast de titel in vetjes gedrukt: “Bredabaan inbegrepen: In de loop van volgende maanden starten de werken aan de Bredabaan…”
U mag ongestoord glimlachen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...