Verkeerssituatie Deurnsebaan – buurtcomité dient als schaamlap

In bijlage het antwoord op de vraag van onze fractievoorzitter 
Philip Elst over de Deurnsebaan.

In het antwoord zal u kunnen lezen dat “de overheid” het buurtcomité gebruikt als schaamlap om zich achter te verschuilen om de ingrepen die boven de hoofden van de bewoners of hun vertegenwoordigers ( mn de Districtsraad van Merksem) werden uitgevoerd in de Deurnsebaan “goed te praten”.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 Onze fractievoorzitter in de Merksemse districtsraad PHILIPPE ELST diende  volgende schriftelijke vraag  in aan het districtsbestuur over de verkeerstoestand van de Deurnsebaan.

 

Betreft: SCHRIFTELIJKE VRAAG  DEURNSEBAAN

 

                                                

Sinds de heraanleg van de Deurnsebaan zijn er langere files ontstaan door het versmallen van de rijbaan naar één rijstrook.

 

Is de Deurnsebaan nog een gewestweg of valt deze onder de bevoegdheid van het district?

 

Indien het een gewestweg is heeft de Vlaamse overheid (AWV) advies gevraagd aan het districtsbestuur over de heraanleg van deze baan op het grondgebied van Merksem?

 

Zo ja, wat was het advies van het districtscollege en motivering?

 

Zo neen, heeft het districtscollege contact opgenomen of overleg gepleegd met het AWV? Of waarom niet?

 

Is het versmallen van belangrijke in/uitvalswegen en het creëren van eindeloze files in overeenstemming met de visie van het districtscollege op de leefbaarheid van het district Merksem?

 

 

Met dank voor uw antwoord,

Met beleefde groeten,

Philippe Elst

 

 

 

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...