Unaniem advies Merksemse districtsraad over Rustoordstraat van tafel geveegd

Tijdens de recentste gemeenteraadszitting (februari 2012) werd er een aanpassing van het verkeersreglement voor de RUSTOORDSTRAAT ter stemming voorgelegd . Hierin werd er voorgesteld om het laatste stukje van deze straat terug dubbelrichting te maken om de bibliotheek beter bereikbaar te maken.

Op zich kunnen wij ons vanzelfsprekend akkoord verklaren met het beter bereikbaar maken van onze mooie Merksemse bibliotheek ( die er trouwens gekomen is op initiatief van ons gewaardeerd gemeenteraadslid Bob Hulstaert)

Maar de voorgestelde aanpassing is te miniem en komt bovendien niet tegemoet aan het unaniem advies dat de Merksemse districtsraad aan het college heeft vertrekt. Onze fractie heeft zich dan ook onthouden bij de stemming over dit punt.
 

Ons gemeenteraadslid Johan van Brusselen verduidelijkte ons stemgedrag door schepen Van Campenhout (bevoegd voor mobiliteit) en het college er op te wijzen dat de Merksemse districtsraad op 28 februari 2008 unaniem negatief advies heeft gegeven aangaande het voorstel van het stadsbestuur om  éénrichtingsverkeer in te voeren in de Rustoordstraat.
De districtsraad verwierp toen dit voorstel en adviseerde het stadsbestuur om het oude politiereglement van 23 juli 1985 te behouden.  

Net zoals in de totalitaire regimes van het voormalige Oostblok heeft het stadbestuur – zonder verder nog enige verklaring te geven – het advies van de Merksemse districtsraad naast zich neergelegd en toch het eenrichtingsverkeer ingevoerd.
Voor het Vlaams Belang is een dergelijke handelswijze totaal onaanvaardbaar. Het belang en de bevoegdheden van de districtsraad moeten wel degelijk  gerespecteerd worden. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...