UIt de districtsraad van 23 mei

Ook tijdens de distrcitsraad van 23 mei hebben onze districtsraadsleden een aantal initiatieven ontplooid rond verschillende thema’s.
Onze afdelingsvoorzitter Jan Penris stelde vragen ivm de problematiek van de aanhoudende en toenemende criminaliteit in Merksem.

Daarnaast stelde hij ook vragen aan het districtsbestuur in verband met de toekomst van de Vaartkaai.

Fractievoorzitter Philippe Elst stelde vragen over het doel van de autotelling die gehouden werd op de Groenendaallaan/Lambrechtshoekenlaan.

Tenslotte was er ook de hernieuwde vraag van Jean-Marie De Kimpe over de criminaliteit tgv het niet sluiten van de poorten van het kerkhof .

In de bijlage kan u deze vragen lezen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...