Tussenkomst Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris in het Oosterweeldebat op 3 Mei

Op 3 Mei laatstleden vond de 2e voortgangsrapportage rond het Masterplan mobiliteit Antwerpen plaats in de comissie Openbare werken van het Vlaams Parlement.

Onze afdelingsvoorzitter Vlaams parlementslid Jan Penris stelde een aantal duidelijke vragen waarop zeer verhelderende antwoorden kwamen.
Vermits het parlementair verslag nog niet klaar is, vindt u hieronder alvast een samenvatting.

1. Met betrekking tot de E313 werd aan Penris  medegedeeld dat deze autosnelweg ter hoogte van Deurne op lange termijn mogelijk ingesleufd kan worden. Ondertussen zullen de geluidsschermen die nu nog ontbreken op de bruggen ter hoogte van de Sterckshoflei en de Collegelaan via een ophangsysteem geplaatst worden.
In tegenstelling tot wat lokale Deurnese politici in het verleden beweerden zullen deze werkzaamheden ook niet van vandaag op morgen gerealiseerd worden.

2. Met betrekking tot de Bischoppenhoflaan werd aan Penris  meegedeeld dat de afrit van de A102 op deze laan zal voorzien worden van een park en ride, en dat deze ontsloten kan worden via een bijkomende tramlijn over de laan.

3. Er werd aan de vraagsteller medegedeeld dat het overkappen van de ring technisch mogelijk is .

4. tevens werd er aan Penris  beloofd dat de A102 ter hoogte van Merksem en de Oude Landen ingetunneld zal worden.

5. De Vaartkaai kan een verbindingsweg blijven tussen Merksem en de Voorkempen, indien dit door het district Merksem gewenst wordt.

6. Als bezorgde Merksemenaar pleitte onze afdelingsvoorzitter voor het behoud van de brug aan de Ijzerlaan, maar hier werd hem medegedeeld dat deze hoe dan ook zal verdwijnen. Dit is niet alleen jammer en bijzonder nadelig voor Merksem, maar zou opgelost kunnen worden via een tunnel onder het Albert-kanaal of een beweegbare brug erover.  Hij blijf dit dossier verder bepleiten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...