Tussenkomst van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris in de zg. BAM commissie

In bijlage kan u het verslag lezen van de zogenaamde “BAM”commissiezitting
die gehouden werd in het Vlaams Parlement, waarin onze afdelingsvoorzitter 

Jan Penris vroeg naar de stand van zaken met betrekking tot de  verkeersstudies
op lokaal Merksems niveau

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...