Toegangsverbod op het openbaar vervoer nooit uitgevoerd: pure absurdistan

Vlaams Belang klaagt steekvlampolitiek aan

Filip Dewinter: “Wij stemmen decreten om het openbaar vervoer veiliger te maken, die achteraf nooit worden toegepast. Dit is steekvlampolitiek van het ergste soort, pure absurdistan.”
 
Op 30 april 2009 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat het mogelijk maakt overlastplegers op het openbaar vervoer een tijdelijk toegangsverbod op te leggen tot trams en bussen van De Lijn. Het decreet werd afgekondigd op 8 mei 2009 en was het resultaat van een ontwerp ingediend door toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt na een reeks incidenten op het openbaar vervoer, niet in het minst de moord op buschauffeur Guido Demoor op 24 juni 2006 op lijnbus 23 aan het Antwerpse Astridplein.

Ondertussen blijkt dat bijna 4 jaar na de goedkeuring van het decreet, dat eertijds met heel wat lawaai werd aangekondigd, dat er nog niet eens uitvoeringsbesluiten zijn uitgevaardigd en dat het toegangsverbod tot trams en bussen van De Lijn tot nu toe dus dode letter is gebleven.

Filip Dewinter: “Ondanks het decreet dat is gestemd in het Vlaams Parlement werd in Vlaanderen nooit ook maar één toegangsverbod uitgevaardigd omdat de Vlaamse regering niet doet wat ze moet doen. Dit decreet was dus steekvlampolitiek van het ergste soort: de regering kondigt met grote koppen in de kranten een initiatief aan, er wordt zelfs een decreet gestemd dat een toegangsverbod invoert, maar uiteindelijk laat men dat decreet een stille dood sterven, zonder het uit ooit te voeren. Dit is hallucinant, steekvlampolitiek van het ergste soort, pure absurdistan. Een toegangsverbod is echter niet onmogelijk om toe te passen en kan er wel degelijk toe bijdragen om ons openbaar vervoer opnieuw veilig te maken. In steden zoals Rotterdam en Amsterdam bestaat het toegangsverbod wel en wordt het systematisch toegepast.”
 
Filip Dewinter vroeg ook cijfers op betreffende de geweldsmisdrijven op het openbaar vervoer in Antwerpen. Het betreft enkel de feiten geregistreerd door de Antwerpse lokale politie. De recentste cijfers hebben betrekking op de eerste elf maanden van 2012. In vergelijking met dezelfde periode in 2011 valt er een lichte daling te noteren van het aantal geweldsmisdrijven (van 199 naar 191), ondanks een stijging van het aantal opzettelijke slagen en verwondingen (van 121 naar 133). Gemiddeld stelt de lokale politie meer dan één geweldsmisdrijf per twee dagen vast op de Antwerpse stedelijke bussen en trams.
 
Filip Dewinter: “Hoe dan ook lijkt me de aanpak van Amsterdam, Rotterdam en Brussel ook bij ons toepasbaar: een jaarlijks monitoringrapport met alle info en analyses. Een Openbaar Vervoer-verbod, een politionele Bus-tram en Metrobrigade naar Brussels model, camerabewaking en afgesloten metro’s waar de ticketcontrole vooraf gebeurt.”
 
 

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...