MOTIE VOOR EEN VERKEERSAFWIKKELINGSPLAN VOOR MERKSEM IN

De Vlaams Belang fractie heeft tijdens de vergadering van de districtsraad van 26 mei een voorstel tot het laten uitvoeren van een VERKEERSAFWIKKELINGSPLAN ter stemming...