Standpunt Vlaams Belang ivm begroting district Merksem

Op 23 november konden we in de pers het volgende lezen


District investeert ruim 19 miljoen euro


Het district Merksem gaat de komende jaren fors investeren. Tijdens de periode 2014 – 2019 staan voor 15,5 miljoen euro nieuwe investeringen gepland, en gaat 4,3 miljoen euro naar normale werkingskosten. ‘In tegenstelling tot vele andere districten was onze Merksemse begroting snel gestemd’, zegt districtsvoorzitter Luc Bungeneers (N-VA). ‘Oppositiepartijen PVDA en CD&V onthielden zich, en enkel de Vlaams Belang-fractie stemde tegen.’


 


 


Vanzelfsprekend verdient het stemgedrag van onze fractie een woordje uitleg. We contacteerder daarvoor onze fractievoorzitter Philippe Elst die ons de volgende toelicht verschafte bij het stemgedrag van onze fractie.


“Onze tegenstem is gebaseerd op verschillende aanmerkingen:


-De beperkte middelen die voorzien zijn in de districtsbegroting voor onze senioren, terwijl de vergrijzing verder gaat en het aantal senioren in Merksem alleen maar toeneemt.


-Kritiek op de “fuif cheque “  waarvoor te weinig middelen beschikbaar worden gesteld . Onze jeugd  dient ondersteund te worden voor hun fuiven.


-De subsidiering van schaal Sels, die plots met terugwerkende kracht voor een periode van 5 jaren zal worden uitbetaald (5x 10.000 € = 50.000€)


Nochtans heeft de organisator 5 jaar lang geen bewijsstukken willen voorleggen en nu ineens alles…. dit vonden wij niet gepast gezien de redelijke termijn overschreden werd ….


-De bijzonder snelle beslissing om 460.000 € in de begroting te voorzien voor de aanleg van een looppiste…  Op zich is het Vlaams Belang niet tegen deze aanleg, maar we vinden dat hier de redelijke regels van de democratie geschonden zijn omdat er hierover geen debat is kunnen gevoerd worden in de districtsraad. Het gegeven werd vorige maand (oktober 2013) voor de eerste keer in de marge even meegedeeld, zonder dat de districtsraad hierover heeft kunnen debatteren.


Tenslotte vinden wij het schrijnend dat er honderdduizenden euro’s worden voorzien voor de aanleg van het “ groen hart Merksem “ terwijl er amper 7000 € wordt uitgetrokken voor de middenstand. Dit is werkelijk ontoereikend ! Zeker nu met de heraanleg van de Bredabaan versterkt die schamele 7.000 euro het idee dat  de middenstand  aan zijn lot wordt overgelaten….


Philippe Elst


Fractievoorzitter Vlaams Belang Districtsraad Merksem


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...