Solidariteit met Wallonië kost ons 1,5 miljard euro !

zo hoort u het ook eens van een ander …


1,5 miljard euro: zoveel kost de solidariteit met Wallonië ons


In 2010 betaalde Vlaanderen 1,278 miljard euro aan transfers naar Wallonië, Brussel en de Franstalige gemeenschap. Dat publiceerde La Dernière Heure, die een studie van het Centrum voor politiek onderzoek en informatie inkeek. Maar daar blijft het niet bij.


Het Vlaams gewest betaalde in 2010 709.3 miljoen euro aan solidariteit. Het Waals Gewest incasseerde 833.1 miljoen euro, maar gaf weer een stuk af aan de nationale kas op basis van het aandeel in de personenbelasting. Netto kregen zij dus 517,9 miljoen euro. Op die manier ontving Brussel 258,1 miljoen euro, waar netto 191,3 miljoen van overbleef.

Dan hebben we ook nog de Vlaamse gemeenschap. Die droeg in datzelfde jaar 568,4 miljoen euro bij aan de nationale solidariteitskas. De Franse gemeenschap ging uit die kas met 905 miljoen aan de haal, waardoor de federale kas het verschil van 336,6 miljoen moest bijpassen.

En zo komen we op een totaal van 1,278 miljard (afgerond), maar… de bijpassing die de federale kas deed, wordt uiteindelijk door de gemeenschappen zelf gefinancierd. En aangezien de verdeelsleutel 64,55/35,45 bedraagt, komen we eigenlijk op een totaal van 1,495 miljard. (SL)
Bron: Clint.be

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...