Schriftelijke vraag betreffende de Vaartkaai te Merksem

Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Johan Van Brusselen aan schepen Lauwers betreffende de Vaartkaai te Merksem

Waarde schepen, Bij de bespreking van agendapunt 41 / 2012_GR_ Aanpassing verkeersreglement -District Merksem- Vaartkaai merkte ik op dat er een tegenstrijdigheid is vast te stellen betreffende het statuut van de Vaartkaai.

Volgens het vertoog behoort de Vaartkaai immers tot het beheer van de stad Antwerpen. Anderzijds werd in het gemeenteraadsbesluit met nr. 143 Binnengemeentelijke decentralisatie. Uitvoeringsbesluit (jaarnummer 2261 – zitting 13 november 2000) onder artikel 8: basislijst van de bovenlokale straten vastgesteld dat de Vaartkaai een gewestweg is.

Tevens werd in het vertoog 41 / 2012_GR_ Aanpassing verkeersreglement -District Merksem- Vaartkaai melding gemaakt van het feit dat een deel van de Vaartkaai recent werd geasfalteerd (en er hierdoor geen belijning meer is).

Hierbij merkte ik op dat het eigenlijk alleen maar het gedeelte van de openbare weg gelegen voor de vestiging van Elia recent werd heraangelegd, en dat de rest van deze weg in erg slechte staat is (bezaaid met putten en bobbels).

Ik vroeg u toen hoe het kwam dat alleen net dat kleine gedeelte van de Vaartkaai – gelegen voor de gebouwen van Elia -opnieuw geasfalteerd werd?

Tevens vroeg ik wie de opdrachtgever was van deze werken? U zou dit alles laten nakijken. Hiermee formaliseer ik mijn vragen over de Vaartkaai.

In week 15 (kort na de gemeenteraadszitting) verscheen er plots een aannemer in het straatbeeld die de kop van de Vaartkaai ter hoogte van de losinstallatie/silo van AVEVE een nieuwe laag asfalt heeft gegeven.

Hierbij volgende vragen:

1) Wat is het juiste statuut van de Vaartkaai ? Een gewestweg of een stedelijke of een lokale weg?

2) Waarom werd alleen net dat kleine gedeelte van de Vaartkaai – gelegen voor de gebouwen van Elia -opnieuw geasfalteerd?

3) Welke instantie was de opdrachtgever van deze werken?

4) Op welk budget werden deze asfalteringswerken verrekend?

5) Welke instantie heeft de kop van de Vaartkaai ter hoogte van de losinstallatie van AVEVE laten asfalteren?

6) Op welk budget werden deze asfalteringswerken verrekend?

Johan van Brusselen
Gemeenteraadslid
17/04/2012

Johan van Brusselen
Gemeenteraadslid

Schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Johan Van Brusselen aan schepen Lauwers betreffende de Vaartkaai te Merksem

Waarde schepen, Bij de bespreking van agendapunt 41 / 2012_GR_ Aanpassing verkeersreglement -District Merksem- Vaartkaai merkte ik op dat er een tegenstrijdigheid is vast te stellen betreffende het statuut van de Vaartkaai.

Volgens het vertoog behoort de Vaartkaai immers tot het beheer van de stad Antwerpen. Anderzijds werd in het gemeenteraadsbesluit met nr. 143 Binnengemeentelijke decentralisatie. Uitvoeringsbesluit (jaarnummer 2261 – zitting 13 november 2000) onder artikel 8: basislijst van de bovenlokale straten vastgesteld dat de Vaartkaai een gewestweg is.

Tevens werd in het vertoog 41 / 2012_GR_ Aanpassing verkeersreglement -District Merksem- Vaartkaai melding gemaakt van het feit dat een deel van de Vaartkaai recent werd geasfalteerd (en er hierdoor geen belijning meer is).

Hierbij merkte ik op dat het eigenlijk alleen maar het gedeelte van de openbare weg gelegen voor de vestiging van Elia recent werd heraangelegd, en dat de rest van deze weg in erg slechte staat is (bezaaid met putten en bobbels).

Ik vroeg u toen hoe het kwam dat alleen net dat kleine gedeelte van de Vaartkaai – gelegen voor de gebouwen van Elia -opnieuw geasfalteerd werd?

Tevens vroeg ik wie de opdrachtgever was van deze werken? U zou dit alles laten nakijken. Hiermee formaliseer ik mijn vragen over de Vaartkaai.

In week 15 (kort na de gemeenteraadszitting) verscheen er plots een aannemer in het straatbeeld die de kop van de Vaartkaai ter hoogte van de losinstallatie/silo van AVEVE een nieuwe laag asfalt heeft gegeven.

Hierbij volgende vragen:

1) Wat is het juiste statuut van de Vaartkaai ? Een gewestweg of een stedelijke of een lokale weg?

2) Waarom werd alleen net dat kleine gedeelte van de Vaartkaai – gelegen voor de gebouwen van Elia -opnieuw geasfalteerd?

3) Welke instantie was de opdrachtgever van deze werken?

4) Op welk budget werden deze asfalteringswerken verrekend?

5) Welke instantie heeft de kop van de Vaartkaai ter hoogte van de losinstallatie van AVEVE laten asfalteren?

6) Op welk budget werden deze asfalteringswerken verrekend?

Johan van Brusselen
Gemeenteraadslid
17/04/2012

Johan van Brusselen
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...