Runcvoorthof in handen van vastgoedspeculanten?

Welke toekomst voor dit Merksems erfgoed?


Het Runcvoorthof staat al jaren te verkommeren. Het stadsbestuur gaf AG Vespa (de vastgoedmakelaar van de stad) al in 2009 de opdracht om een herbestemmingsstudie uit te voeren. Gemeenteraadslid Johan Van Brusselen wilde graag van het college vernemen wat de stand van zaken is en stelde hierover een vraag aan de bevoegde schepen. Er doen immers verschillende scenario’s de ronde in Merksem.

 
We citeren uit het antwoord van de schepen: “Op korte termijn wordt de asbest verwijderd – wat sowieso moet gebeuren – en zullen er beperkte technische ingrepen gebeuren zodat het eigenlijke kasteel bruikbaar is voor activiteiten die weinig specifieke infrastructuur vereisen.  De asbestverwijdering zal tegen de zomer klaar zijn. Op langere termijn komt er een definitieve herbestemming, maar dit vergt  nog verder financieel onderzoek.  De termijn voor de definitieve restauratie hangt hiervan af. Een mogelijke piste is de ontwikkeling tot woonfunctie.
 

Het is alleszins zo dat de te realiseren bebouwbare oppervlakte te klein is en dus te onrendabel is voor het Zorgbedrijf.  Het Zorgbedrijf heeft momenteel een studieopdracht lopen voor een masterplan van de site Sint-Bartholomeus te Merksem voor renovatie en uitbreiding op deze site. Vermits het Runcvoorthof eigendom is van AG Vespa (financieel patrimonium) zullen de verdere werkzaamheden door AG Vespa opgevolgd worden”.

 
Allicht duurt het nog jaren vooraleer het Runcvoorthof volledig gerenoveerd is.


Ondertussen werd er een schriftelijke vraag ingediend om meer duidelijkheid te krijgen over de planning van de werken.
————————————————————
Hieronder de tekst van de schriftelijke vraag: 


Schriftelijke vraag van raadslid Van Brusselen aan schepen Van Campenhout


ivm het Runcvoorthof te Merksem


 


Tijdens de commissie OW dd 26.05.11 stelde ik een informatieve vraag aan schepen Lauwers  ivm de toekomst van het Runcoorthof te Merksem op basis van een recente huis aan huis bedeelde publicatie waarin te lezen staat:


” Schepen Lauwers zette met succes zijn schouders onder dit dossier . Het kasteel wordt nog in de loop van dit jaar asbestvrij gemaakt. Daarna kan het terug voor beperkte evenementen opengesteld worden tto het volledig restauratiewerk kan beginnen. Bedoeling is het in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en het deels ter beschikking te stellen voor bewoning. …”


 


Op basis van deze beweringen stelde ik de schepen volgende vragen:


Ik had dan ook graag van de schepen vernomen wat de bestemming van het Runcvoorthof zal worden, welke plannen er zijn met het gebouw, wat de tijdsduur van de werken zal zijn , welke budgetten daarvoor aangesproken kunnen worden,waar en wanneer dat beslist werd en tenslotte wat er dan gebeurt is met de plannen van het zorgbedrijf?Komen er dan geen serviceflats en geen dienstencentrum bij in deze buurt van Merksem?


 


Op een aantal vragen kreeg ik een schriftelijk antwoord. Voor een aantal antwoorden werd ik doorverwezen naar VESPA – eigenaar van het Runcvoorthof


Vragen:


Kan u me laten weten welke budgetten (hoeveel) er zullen aangesproken worden om deze werken uit te voeren?


Waar en wanneer werd dit beslist ? 


Wat is de planning van de werken?


 


Johan van Brusselen


gemeenteraadslid


 


Het antwoord vindt u als bijlage bij dit artikel

Johan van Brusselen
Gemeenteraadslid

Welke toekomst voor dit Merksems erfgoed?


Het Runcvoorthof staat al jaren te verkommeren. Het stadsbestuur gaf AG Vespa (de vastgoedmakelaar van de stad) al in 2009 de opdracht om een herbestemmingsstudie uit te voeren. Gemeenteraadslid Johan Van Brusselen wilde graag van het college vernemen wat de stand van zaken is en stelde hierover een vraag aan de bevoegde schepen. Er doen immers verschillende scenario’s de ronde in Merksem.

 
We citeren uit het antwoord van de schepen: “Op korte termijn wordt de asbest verwijderd – wat sowieso moet gebeuren – en zullen er beperkte technische ingrepen gebeuren zodat het eigenlijke kasteel bruikbaar is voor activiteiten die weinig specifieke infrastructuur vereisen.  De asbestverwijdering zal tegen de zomer klaar zijn. Op langere termijn komt er een definitieve herbestemming, maar dit vergt  nog verder financieel onderzoek.  De termijn voor de definitieve restauratie hangt hiervan af. Een mogelijke piste is de ontwikkeling tot woonfunctie.
 

Het is alleszins zo dat de te realiseren bebouwbare oppervlakte te klein is en dus te onrendabel is voor het Zorgbedrijf.  Het Zorgbedrijf heeft momenteel een studieopdracht lopen voor een masterplan van de site Sint-Bartholomeus te Merksem voor renovatie en uitbreiding op deze site. Vermits het Runcvoorthof eigendom is van AG Vespa (financieel patrimonium) zullen de verdere werkzaamheden door AG Vespa opgevolgd worden”.

 
Allicht duurt het nog jaren vooraleer het Runcvoorthof volledig gerenoveerd is.


Ondertussen werd er een schriftelijke vraag ingediend om meer duidelijkheid te krijgen over de planning van de werken.
————————————————————
Hieronder de tekst van de schriftelijke vraag: 


Schriftelijke vraag van raadslid Van Brusselen aan schepen Van Campenhout


ivm het Runcvoorthof te Merksem


 


Tijdens de commissie OW dd 26.05.11 stelde ik een informatieve vraag aan schepen Lauwers  ivm de toekomst van het Runcoorthof te Merksem op basis van een recente huis aan huis bedeelde publicatie waarin te lezen staat:


” Schepen Lauwers zette met succes zijn schouders onder dit dossier . Het kasteel wordt nog in de loop van dit jaar asbestvrij gemaakt. Daarna kan het terug voor beperkte evenementen opengesteld worden tto het volledig restauratiewerk kan beginnen. Bedoeling is het in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en het deels ter beschikking te stellen voor bewoning. …”


 


Op basis van deze beweringen stelde ik de schepen volgende vragen:


Ik had dan ook graag van de schepen vernomen wat de bestemming van het Runcvoorthof zal worden, welke plannen er zijn met het gebouw, wat de tijdsduur van de werken zal zijn , welke budgetten daarvoor aangesproken kunnen worden,waar en wanneer dat beslist werd en tenslotte wat er dan gebeurt is met de plannen van het zorgbedrijf?Komen er dan geen serviceflats en geen dienstencentrum bij in deze buurt van Merksem?


 


Op een aantal vragen kreeg ik een schriftelijk antwoord. Voor een aantal antwoorden werd ik doorverwezen naar VESPA – eigenaar van het Runcvoorthof


Vragen:


Kan u me laten weten welke budgetten (hoeveel) er zullen aangesproken worden om deze werken uit te voeren?


Waar en wanneer werd dit beslist ? 


Wat is de planning van de werken?


 


Johan van Brusselen


gemeenteraadslid


 


Het antwoord vindt u als bijlage bij dit artikel

Johan van Brusselen
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...