Reactie op Antwerps bestuursakkoord

Bestuursnota N-VA-Open VLD-CD&V-meerderheid is wollig en onduidelijk.
Multicultureel beleid wordt gehandhaafd

Bestuursnota N-VA-Open VLD-CD&V-meerderheid is wollig en onduidelijk.
Multicultureel beleid wordt gehandhaafd

Filip Dewinter: “Het bestuursakkoord en de zogenaamde centrumrechtse
coalitie zijn een gemiste kans voor Antwerpen. Van een echt kordaat rechts
beleid is geen sprake.”

Het Vlaams Belang is allesbehalve onder de indruk van de bestuursnota van de
nieuwbakken Antwerpse NVA-Open VLD-CD&V-meerderheid. Tijdens de
persconferentie blonken Bart De Wever, Annemie Turtelboom, Liesbeth Homans
en Marc Van Peel uit in wolligheid en onduidelijkheid.

Filip Dewinter: “Alhoewel het Vlaams Belang zich kan inschrijven in het
‘rechten en plichten’-verhaal van het nieuwe stadsbestuur – in feite een
verderzetting van het ‘voor wat hoort wat’-verhaal van Patrick Janssens –
blijven de voorstellen terzake vaag en weinig concreet. Alhoewel De Wever
van mening is dat ‘Respect voor A’ de rode draad door het bestuursakkoord
moet zijn, blijkt dit niet altijd uit de teksten. Zo blijft het progressieve
multiculturele beleid gehandhaafd. In Antwerpen wil de coalitie “een
doorgedreven diversiteitsbeleid voeren”, “aandacht voor antidiscriminatie-
en antiracismebestrijding”, “rekening houden met de diversiteit binnen de
doelgroepen”, “een kleurrijke politie die aandacht besteedt aan de
diversiteit binnen het korps”, enz. Het nieuwe stadsbestuur meent verder dat
“integratie tweerichtingsverkeer is” en  dat de “dienstverlening dient te
worden aangepast aan de specifieke levensbeschouwelijke en religieuze
overtuiging”…. “

Bij het begin van deze nieuwe legislatuur wil het Vlaams Belang Bart De
Wever het voordeel van de twijfel geven . Niettemin is het Vlaams Belang
ontgoocheld over het ontbreken van een aantal essentiële voorstellen die
niet in het bestuursakkoord werden opgenomen:

*        Van een uitbreiding van het Antwerpse politiekorps is geen sprake.
Er is enkel sprake van “een optimalisering van de operationele capaciteit”;
*        Van een echt zerotolerantiebeleid is geen sprake;.
*        Er komt geen bus-, tram- en metrobrigade om de veiligheid op en om
het openbaar vervoer te verzekeren;
*        Van een immigratie- of moskeestop is geen sprake. In het
bestuursakkoord wordt wel uitdrukkelijk gesteld dat “migratie een potentiële
opportuniteit voor de samenleving” is;
*        Een actieve opsporing van illegalen komt er niet. Het stadsbestuur
beperkt zich tot de vage mededeling dat er  een “actiever beleid rond
illegale vreemdelingen” komt;
*        Er komt geen uitbreiding van het hoofddoekenverbod tot alle
stedelijke ambtenaren;
*        De uitbreiding van de bevoegdheden en de middelen van de districten
wordt enkel “onderzocht”…;
*        In het onderwijs wordt het socialistische inschrijvingsbeleid, die
de keuzevrijheid van de ouders beperkt, bestendigd. Het systeem van de
buurtscholen wordt gehandhaafd, er komt een “profilering” van leerlingen,
men wil een “onderwijs voor een diverse samenleving creëren” en er komt “een
dubbele contingentering” voor de schoolkinderen….;
*        Het mobiliteitsdossier wordt naar de Griekse kalender verwezen. Van
de snelle realisatie van het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel en het
aansluiten van de tunnel op de E17 komt niks in huis;
*        Inzake openbaar vervoer heeft dit bestuur geen enkele ambitie om te
herstellen wat hersteld moet worden. Het openbaar vervoersaanbod in
Antwerpen blijft gehalveerd. De huidige bestuursploeg zou toch wel wat meer
ambitie mogen hebben dan wat De Lijn ons nu voorstelt;
*        Wat is dit stadsbestuur met de gedempte Zuiderdokken ten gronde van
plan? Dit stadsbestuur heeft blijkbaar geen eenduidige visie over de
toekomst van de gedempte Zuiderdokken.

Filip Dewinter: “Het bestuursakkoord en de zogenaamde “centrumrechtse
coalitie” zijn een gemiste kans voor Antwerpen. Van een echt kordaat rechts
beleid is geen sprake. Het blijft een raadsel waarom De Wever uitgerekend
“verandering” in Antwerpen wil tot stand brengen met CD&V en Open VLD,
uitgerekend de partijen die hij bestrijdt op het federale niveau. Echte
verandering kan alleen met het Vlaams Belang. Helaas bestendigt De Wever het
ondemocratische cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang met alle gevolgen
van dien.”

wim Van Osslaer
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...