Politie gaat extra acties voeren tegen de criminaliteit in Merksem

 
Tijdens de gemeenteraad van gisteren (29 mei)  hield onze  afdelingsvoorzitter JAN PENRIS een interpellatie over stijgende  criminaliteit in Merksem nav de recente gebeurtenissen in café Tivoli en de dodelijk schietpartij op 25 april in grand café Groendaal.
(zie eerdere berichten op deze webstek onder de rubriek : NIEUWS)

Jan Penris wierp de burgemeester voor de voeten dat in 2011 de criminaliteit in Merksem steeg met maar liefst 14 procent!

Het ging vooral om woninginbraken en diefstal met geweld. Ook in de eerste vier maanden van dit jaar lag de criminaliteit hoog. Bovenop komt de schietpartij van enkele weken geleden in café Groenendaal.

Jan Penris (Vlaams Belang)  vroeg dan ook aan de burgemeester wat hij hieraan zal doen.

“Er is voldoende reden om ons zorgen te maken over Merksem”, geeft burgemeester Patrick Janssens (sp.a) toe. “Daarom komt er een extra aanpak, zowel met onze interventieploegen als met de wijkondersteuningsteams. Het gaat om agenten in uniform en in burger. Zij zullen zich concentreren op onder meer wagenen woninginbraken, hinderlijke horeca- instellingen en overlast op het openbaar domein.”
 
Janssens nuanceert wel de kritiek van de horecazaakvoerders op de Bredabaan.
Zo beweert de voormalige zaakvoerder van café Tivoli dat hij zijn café moest sluiten omdat de politie niet optrad tegen overlast.
 
“Voor café Tivoli ontving de politie dit jaar 24 oproepen”, zegt Janssens. “Bij 22 oproepen ging het om problemen in het café. Net zoals de andere cafés in de buurt gaat het hier om 24-uren cafés. Dit soort van zaken trekt een eigen soort klanten aan en dus ook problemen.”
 
Jan Penris stelde terecht vast dat Oud-Merksem wordt geconfronteerd met zware criminaliteit.
“De criminelen worden weggejaagd uit andere wijken en komen dan naar buurten waar niet wordt opgetreden”, zegt Penris.
 
S. Verhoeven (CD&v) vroeg dat er meer proactief zou opgetreden worden door de politie en dan vooral 's nacht en 's morgens.
Zeer merkwaardig  was de uitspraak van mevr Verhoeven dat er overdag meestal geen problemen zouden zijn in de buurt ??
 
Het gevolg van deze interpellatie is in ieder geval gunstig. Door de problemen aan te kaarten komen er extra acties van de Antwerpse politie tegen onder meer wagen- en woninginbraken, overlast op de openbare weg en probleemcafés in Merksem.
 

 
 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...