Philippe Elst bevraagt college over opwaardering/verloedering Bredabaan

 Tijdens de districtsraad van donderdag 17 oktober kaart onze fractievoorzitter Philippe Elst de verloedering van de Bredabaan aan.
Hieronder kan u alvast zijn vraagstelling lezen.

MONDELINGE VRAAG
AAN DISTRICTSBURGEMEESTER L.BUNGENEERS ivm  HET
OPWAARDEREN
WINKELSTRATEN EN INPLANTING NIEUWE HANDELSZAKEN BREDABAAN

Toelichting

 

Het districtsbestuur heeft een
aantal krachtlijnen vooropgesteld om onze winkelstraten op te waarderen.
Specifiek voor de Bredabaan komt dit 
zeker niet te vroeg. Vermits  de
heraanleg van de Bredabaan die nu al verschillende maanden aan de gang is had
ik graag geweten hoever uw meerderheid staat met de initiatieven die in het
bestuursakkoord zijn opgenomen.

1.       Het
districtsbestuur gaat zoeken naar een creatieve benutting van de leegstaande
winkelpanden en het bewoonbaar maken van de ruimte boven de handelszaak in
samenspraak met de eigenaar (70 en 72 bestuursakkoord)

Vraag:
hoeveel eigenaars zijn er aangeschreven? Wat bied het DB aan om de eigenaars te
overtuigen hun panden niet te laten verloederen? Zijn er al reacties
binnengekomen en hoe reageren de eigenaars hierop?

2.       Een
nauwe samenwerking met AG Vespa om verloedering te voorkomen, leegstaande
panden op te kopen en financiële steun te geven bij renovatie van hun
winkelpand.(69,82,83 bestuursakkoord)

Vraag: hoe
gaat men concreet te werk? Hoeveel panden zijn er reeds opgekocht door Vespa op
de as Bredabaan? Worden deze panden achteraf te huur aangeboden?Hoeveel
eigenaars hebben een aanvraag ingediend om financiële steun te krijgen? Over
welk budget beschikt AG Vespa om de winkelas Bredabaan te ondersteunen?

3.       Het
districtsbestuur vraagt inspraak om betrokken te worden bij de inplanting van
nieuwe handelszaken, de beperking van imago verlagende zaken en vergunningen.
Het DB mikt op het aantrekken van kwalitatieve winkelketens en buurtwinkels.(80
en 86 bestuursakkoord)

Vraag:
welke concrete maatregelen zijn hier reeds genomen? Hoe gaat men dit
realiseren? Zijn er al onderhandelingen met bepaalde winkelketens? Hoe gaat het
DB op zoek naar kwalitatieve winkels?

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...