Philip Claeys (Vlaams Belang) stemt ACTA-verdrag mee weg

Vlaams Belang stemt tegen een visumvrijstelling voor Turken:
Europese Unie capituleert voor Turkse chantage


      Vlaams Belang tegen visumvrijstelling voor Turken: Europese Unie capituleert voor Turkse chantage

      Het Vlaams Belang is niet te spreken over het akkoord waardoor Turkse staatsburgers op termijn zonder visum naar de Europese Unie kunnen reizen. Turkije eist die visumvrijstelling al geruime tijd, en heeft daarom al jaren geweigerd een overeenkomst met de Europese Unie te sluiten over de terugname van illegale vreemdelingen die de EU binnenkomen via Turkije. De Turken worden nu beloond voor deze vorm van chantage.

      Het valt bovendien nog te bekijken welke 'voorwaarden' precies zullen voorgelegd worden aan Turkije: wat betekent bijvoorbeeld de verplichting voor Turkije om “met alle lidstaten samen te werken”? De erkenning van de Republiek Cyprus (Turkije is de enige kandidaat-lidstaat in de geschiedenis van de EU die weigert alle bestaande lidstaten te erkennen)? De terugtrekking van de militaire bezettingsmacht uit het noorden van Cyprus?

      De grens tussen Turkije en Griekenland is al jaren de belangrijkste doorgangsplaats voor de massale illegale immigratie naar Europa. Turkije is niet alleen een herkomstland, maar vooral ook een transitland voor deze illegale-immigratiestroom. De opheffing van de visumplicht voor Turkije zal de problemen alleen maar groter en onoverzichtelijker maken. Het Vlaams Belang zal het akkoord dan ook bestrijden in de LIBE-commissie van het Europees Parlement (o.m. bevoegd voor binnenlandse zaken en asiel- en immigratiebeleid).

      Vlaams Belang stemt tegen ACTA

      Vandaag vond in de commissie internationale handel van het Europees Parlement de stemming plaats over ACTA, het handelsakkoord tegen piraterij. Aangezien dat akkoord o.m. een aantal elementen bevat die in de richting van censuur op het internet gaan, heeft het Vlaams Belang tegen gestemd. Dat was eerder al het geval in de LIBE-commissie, maar vandaag was de stemming in de hoofdcommissie die ACTA behandelde. Het verdrag werd met 19 stemmen tegen 12 verworpen.


 ,
 

Philip Claeys
Fractievoorzitter Europees parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...