Onveiligheid Bouckenborgpark – Gemeenteraadslid Wim Van Osselaer bevraagt burgemeester

Schriftelijke vraag aan de burgemeester betreffende de (on)veiligheid in het Bouckenborghpark.

Het Merksemse Bouckenborghpark is een stedelijk park. Het studiebureau AnteaGroup peilde er naar de mening van bezoekers en buurtbewoners. Dit gebeurde in opdracht van de stad Antwerpen die werkt aan een landschaps- en bosbeheersplan. Volgens het studiebureau legt dat plan de toekomst van het park voor de komende 27 jaar vast. Uit de enquête bleek dat de meeste bezoekers vooral opmerkingen hadden met betrekking tot de onveiligheid in het park. De voorbije maanden vonden er inderdaad tal van ernstige incidenten plaats.

In januari werden twee jongeren uit Merksem bedreigd en verwond met een mes nadat de fiets van één van hen was gestolen. Het slachtoffers stelde achteraf: “Ik voel me bijna nooit veilig in de oprijlaan van het park. Ik ben dan ook van plan een tijdje uit de buurt te blijven en ik hoop dat de politie de dader nog kan vatten.” Ook kregen enkele Chiroleidsters een vuurwapen onder de neus geduwd. Het in het park gevestigde jeugdhuis is regelmatig slachtoffer van inbraken met gesneuvelde ramen als gevolg. Het aantal gestolen fietsen is niet meer te tellen.

De jeugddienst stelt dat de onveiligheid ‘voelbaar’ is. Het districtsbestuur wees al op de onveiligheid in het park en vroeg om die reden zelfs om het park over te hevelen naar het district.

Kan de burgemeester mij meedelen:

1. Is de burgemeester op de hoogte van de vermelde problematieken? Hoeveel misdrijven werden in 2012 en in 2013 tot op heden reeds geregistreerd in het park? Gelieve een opsplitsing te maken tussen 2012 en 2013.
2. Welke initiatieven werden reeds genomen om de onveiligheid in het park aan te pakken?
3. Welke initiatieven zullen de komende maanden nog worden genomen om de onveiligheid aan te pakken?
4. Welke initiatieven zullen genomen worden voor Bouckenborghpark bij de opmaak van het globaal bos en parkbeheersplan
5. Zullen de opmerkingen van de enquête  opgetekend door het bureau AnteaGroup opgenomen worden in de besluitvorming?
6. Overweegt het college de plaatsing van extra verlichting en camera’s, zoals al meermaals is gevraagd?
7. Overweegt het stadsbestuur de overheveling van het park naar het district Merksem? Zoniet, waarom niet?

Wim Van Osselaer
gemeenteraadslid

 

 

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...