MOTIE VOOR EEN VERKEERSAFWIKKELINGSPLAN VOOR MERKSEM IN

De Vlaams Belang fractie heeft tijdens de vergadering van de districtsraad van
26 mei een voorstel tot het laten uitvoeren van een VERKEERSAFWIKKELINGSPLAN ter stemming voorgelegd.


De tekst van de motie werd evenwel niet goedgekeurd door de meerderheid.  Volgens het districtscollege is er geen reden tot ongerustheid. Het college is immers  van oordeel dat de werken door BAM goed geleid zullen worden (sic)…en het college heeft een goede verstandhouding met de verantwoordelijken .
Daardoor menen onze Merksemse bestuurders de nodige inspraak te zullen hebben om mee de timing te regelen.

Bij de voorstelling van de plannen voor de nieuwe Bredabaan, liet een stadsmedewerker zich ontvallen dat er nog helemaal geen studie bestaat  of was uitgevoerd betreffende  de verkeersafwikkeling te Merksem!

Volgens onze districtsvoorzitter was dat echter onjuist, die ambtenaar kon dat niet weten ..
Ons Merksems college vind het dan ook niet nodig om een studie te laten uitvoeren betreffende de verkeershinder die alle werken die gepland staan met zich zullen meebrengen, de timing van de werken, de beperkingen van de mobiliteit van de inwoners en de bijhorende verkeersafwikkeling .

 Er zouden immers al verschillende studies bestaan zodat het een” onnodige “uitgave zou zijn om een verkeersafwikkelingsplan te laten opstellen.

Het is evenwel op zijn minst zeer eigenaardig te noemen dat er niemand iets weet over het bestaan van deze studies ??

Geen nood ! Het college acht zich bekwaam genoeg om ZELF  toe te zien op de werken en zij maken zich sterk dat zij er ook voor zullen zorgen dat het verkeer in goede banen zal geleid worden….Trouwens de verschillende werken zullen nooit terzelfde tijd aangevangen worden… 

 

Kortom, geen paniek beste Merksemenaren, het college waakt over uw belangen en het komt wel allemaal goed….Hieronder kan u de tekst nalazen van het voorstel dat door het Vlaams Belang werd ingediend.
VOORSTEL TOT PUNT OP DE AGENDA VAN DE DISTRICTSRAAD VAN DONDERDAG 26 MEI 2011  MET BIJHORENDE STEMMING.


 


VERKEERSAFWIKKELINGSPLAN MERKSEM


 


 


MOTIVERING


 


Er staan een aantal grote werken en veranderingen gepland in Merksem die een belangrijk ingrijpend effect gaan hebben over de verkeersstroom en drukte.


 


1)      Bij de voorstelling van de plannen van de heraanleg van de Bredabaan is aan het licht gekomen dat er nog geen studie gebeurt is naar het afwikkelen van heel deze verkeersstroom.


 


2)      Er dient ook rekening te houden met de verwijdering van een van de belangrijke ontsluitingen van Merksem nl.de brug Ingenieur Menneslaan. Wanneer de werken aan de Oosterweelverbinding beginnen, zal immers ook de afbraak van de Ijzerlaanbrug beginnen.


 


3)      In het kader van enerzijds de verbreding van het Albertkanaal door de NV De Scheepvaart, en anderzijds de reconversie van de daar gelegen bedrijventerreinen, waarvoor de POM de trekker is, werd er gesteld dat de Vaartkaai beter zou verdwijnen en omgeleid worden doorheen Merksem. Het moet echter de betrachting zijn van de DR van Merksem om het industriële vrachtverkeer weg te houden uit Merksem.


 


4)      In het kader van de verbreding van het Albertkanaal zal ook de brug van de Azijn verhoogd en verbreed worden, waardoor ook deze belangrijke ontsluitingsweg voor lange tijd afgesloten zal zijn.


 


Een inzicht over hoe men al deze verkeersstromen gaat leiden en welke drukte andere straten van Merksem ( Ringlaan, Lambrechtshoekenlaan, Groenendaallaan…) moeten opvangen is belangrijk.


 


De inwoners van Merksem mogen niet opgesloten geraken in hun eigen district en ook voor hen dient een zo groot mogelijk mobiliteit gegarandeerd te worden gedurende de duur van de verschillende werken.


 


De Vlaams Belang fractie dient de volgende motie in en vraagt de stemming hierover


 


MOTIE:


De districtsraad beslist:


Naar aanleiding van de grote werken die gepland zijn op het grondgebied van Merksem, een studie te laten gebeuren over de mobiliteit en de verkeersafwikkeling in Merksem.


 


 


 


Namens de Vlaams Belang fractie


 


 

Philippe Elst
Fractievoorzitter districtsraad

De Vlaams Belang fractie heeft tijdens de vergadering van de districtsraad van
26 mei een voorstel tot het laten uitvoeren van een VERKEERSAFWIKKELINGSPLAN ter stemming voorgelegd.


De tekst van de motie werd evenwel niet goedgekeurd door de meerderheid.  Volgens het districtscollege is er geen reden tot ongerustheid. Het college is immers  van oordeel dat de werken door BAM goed geleid zullen worden (sic)…en het college heeft een goede verstandhouding met de verantwoordelijken .
Daardoor menen onze Merksemse bestuurders de nodige inspraak te zullen hebben om mee de timing te regelen.

Bij de voorstelling van de plannen voor de nieuwe Bredabaan, liet een stadsmedewerker zich ontvallen dat er nog helemaal geen studie bestaat  of was uitgevoerd betreffende  de verkeersafwikkeling te Merksem!

Volgens onze districtsvoorzitter was dat echter onjuist, die ambtenaar kon dat niet weten ..
Ons Merksems college vind het dan ook niet nodig om een studie te laten uitvoeren betreffende de verkeershinder die alle werken die gepland staan met zich zullen meebrengen, de timing van de werken, de beperkingen van de mobiliteit van de inwoners en de bijhorende verkeersafwikkeling .

 Er zouden immers al verschillende studies bestaan zodat het een” onnodige “uitgave zou zijn om een verkeersafwikkelingsplan te laten opstellen.

Het is evenwel op zijn minst zeer eigenaardig te noemen dat er niemand iets weet over het bestaan van deze studies ??

Geen nood ! Het college acht zich bekwaam genoeg om ZELF  toe te zien op de werken en zij maken zich sterk dat zij er ook voor zullen zorgen dat het verkeer in goede banen zal geleid worden….Trouwens de verschillende werken zullen nooit terzelfde tijd aangevangen worden… 

 

Kortom, geen paniek beste Merksemenaren, het college waakt over uw belangen en het komt wel allemaal goed….Hieronder kan u de tekst nalazen van het voorstel dat door het Vlaams Belang werd ingediend.
VOORSTEL TOT PUNT OP DE AGENDA VAN DE DISTRICTSRAAD VAN DONDERDAG 26 MEI 2011  MET BIJHORENDE STEMMING.


 


VERKEERSAFWIKKELINGSPLAN MERKSEM


 


 


MOTIVERING


 


Er staan een aantal grote werken en veranderingen gepland in Merksem die een belangrijk ingrijpend effect gaan hebben over de verkeersstroom en drukte.


 


1)      Bij de voorstelling van de plannen van de heraanleg van de Bredabaan is aan het licht gekomen dat er nog geen studie gebeurt is naar het afwikkelen van heel deze verkeersstroom.


 


2)      Er dient ook rekening te houden met de verwijdering van een van de belangrijke ontsluitingen van Merksem nl.de brug Ingenieur Menneslaan. Wanneer de werken aan de Oosterweelverbinding beginnen, zal immers ook de afbraak van de Ijzerlaanbrug beginnen.


 


3)      In het kader van enerzijds de verbreding van het Albertkanaal door de NV De Scheepvaart, en anderzijds de reconversie van de daar gelegen bedrijventerreinen, waarvoor de POM de trekker is, werd er gesteld dat de Vaartkaai beter zou verdwijnen en omgeleid worden doorheen Merksem. Het moet echter de betrachting zijn van de DR van Merksem om het industriële vrachtverkeer weg te houden uit Merksem.


 


4)      In het kader van de verbreding van het Albertkanaal zal ook de brug van de Azijn verhoogd en verbreed worden, waardoor ook deze belangrijke ontsluitingsweg voor lange tijd afgesloten zal zijn.


 


Een inzicht over hoe men al deze verkeersstromen gaat leiden en welke drukte andere straten van Merksem ( Ringlaan, Lambrechtshoekenlaan, Groenendaallaan…) moeten opvangen is belangrijk.


 


De inwoners van Merksem mogen niet opgesloten geraken in hun eigen district en ook voor hen dient een zo groot mogelijk mobiliteit gegarandeerd te worden gedurende de duur van de verschillende werken.


 


De Vlaams Belang fractie dient de volgende motie in en vraagt de stemming hierover


 


MOTIE:


De districtsraad beslist:


Naar aanleiding van de grote werken die gepland zijn op het grondgebied van Merksem, een studie te laten gebeuren over de mobiliteit en de verkeersafwikkeling in Merksem.


 


 


 


Namens de Vlaams Belang fractie


 


 

Philippe Elst
Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...